Struktura dokumentacji testowej w ISO/IEC/IEEE 29119

Struktura dokumentacji testowej w ISO/IEC/IEEE 29119
W nowej wersji popularnego standardu testowania od ISO pojawiła się nowa struktura dokumentacji testerskiej wraz z nowymi produktami testerskimi.

W nowej wersji trzeciej części standardu ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021(en) Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation mamy odświeżoną koncepcję nazw, zawartości oraz relacji pomiędzy poszczególnymi dokumentami w testowaniu. Zmiany pokazane są na rysunku. 

struktura-dokumentacji-testowej-iso.jpg

Do znanych i popularnych dokumentów, jak polityka testów (test policy) czy specyfikacji przypadków testowych (test case specification), dodane są nowe. 

Pojawił się nowy dokument praktyki testów w organizacji (organizational test practices), który dostarcza informacji o testowaniu dla danej organizacji, tj. informacji, które nie są specyficzne dla projektu. Można powiedzieć, że jest to coś na kształt strategii testów.

Główny plan testów (Master test plan) zastąpiony został przez plan testów w projekcie (project test plan).

Możemy do niego dopiąć osobne plany poziomowe (np. dla testów systemowych), ale możemy podpiąć  również - to nowość - plan typu testów (type test plan), czyli np. plan testów bezpieczeństwa. 

Etapy testowania z kolei kończyć będziemy raportami statusu testów (test status report), a całe testowanie raportem z zakończenia testów (test complition report).

Na poziomie operacyjnym produktami będzie specyfikacja modeli testów (test model specification), który opisywaliśmy w innej publikacji.

Kolejną nowością będzie podpięcie pod specyfikację procedur testowych czterech nowych dokumentów:

  • wymagania na dane testowe (test data requirements),
  • raport gotowości danych testowych (test data readiness report),
  • wymagania na środowiska testowe (test env’t requirements),
  • raport gotowości środowisk testowych (test env’t readiness report).

Jeszcze jedną nowością są wyniki wykonania testów zawarte w osobnym dokumencie – aktualne rezultaty oraz rezultaty testów (actual results and test results), do których z kolei możemy podpiąć raport incydentu testowego (test incydent report).

Dokumentacja testowa w standardzie może być opisana w formie papierowej lub elektronicznej (np. zapisy w narzędziach testowych, arkuszach kalkulacyjnych, mapach myśli, zdjęciach na tablicy). Nazewnictwo dokumentacji testowej (np. nazwy dokumentów, nagłówki sekcji) oraz zawartość każdego dokumentu mogą być dostosowane do unikalnych potrzeb organizacji. W normie zastosowano tradycyjną koncepcję organizacji i projektów, ale jak wiadomo niektóre organizacje, zwłaszcza te stosujące podejście zwinne, nie organizują swojego rozwoju w kategoriach projektów; zamiast tego prowadzą rozwój produktu w oparciu o bardziej długotrwałe zespoły produktowe. 

To powinno Cię zainteresować