#komputer

Totalna inwigilacja

Coraz więcej instytucji chce uzyskać dostęp do naszych danych. Czy przypadkiem obecna sytuacja na świecie nie jest pretekstem do tego, aby rząd mógł nas kontrolować?

Bo zdrowie (oczu) jest najważniejsze

Bez wątpienia istnieje pewne zjawisko, które dotyczy wszystkich pracujących w branży technologii informacyjnej, jak również pozostałych pracujących przed komputerem.