#kumulacjadefektów

7 zasad testowania. ISTQB 2018

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat zaproponowano cały szereg zasad testowania, które dostarczają ogólnych wskazówek mających zastosowanie do wszystkich rodzajów testowania. Prezentujemy 7 wyróżnionych przez ISTQB.

Kumulowanie się defektów jest możliwe - analiza i potwierdzenie tezy

O kumulowaniu się błędów z innej strony, tym razem w ujęciu matematycznym.

Kumulowanie się defektów jest możliwe (i można to udowodnić)

Klasteryzacja defektów (ang. defects clustering) czy też, jak przyjęło się oficjalnie tłumaczyć – "kumulowanie się błędów" jest zjawiskiem opisanym przez jedną z ogólnych zasad testowania oprogramowania.