7 zasad testowania. ISTQB 2018

7 zasad testowania. ISTQB 2018
Przez ostatnie kilkadziesiąt lat zaproponowano cały szereg zasad testowania, które dostarczają ogólnych wskazówek mających zastosowanie do wszystkich rodzajów testowania. Prezentujemy 7 wyróżnionych przez ISTQB.
Testowanie ujawnia usterki, ale nie może dowieść ich braku

Testowanie może wykazać obecność defektów, ale nie może dowieść, że oprogramowanie jest od nich wolne. Tym samym testowanie zmniejsza prawdopodobieństwo, że w oprogramowaniu pozostaną niewykryte defekty, ale sam fakt niewykrycia defektów nie stanowi dowodu poprawności działania oprogramowania.

Testowanie gruntowne jest niemożliwe

Przetestowanie wszystkiego (tj. wszystkich kombinacji danych wejściowych i warunków wstępnych) jest możliwe tylko w najprostszych przypadkach. W związku z tym, zamiast podejmować próbę testowania gruntownego, należy odpowiednio ukierunkować wysiłki związane z testowaniem na zastosowanie analizy ryzyka, technik testowania i priorytetyzacji.

Wczesne testowanie oszczędza czas i pieniądze

Aby wcześnie wykryć defekty, należy rozpocząć testowanie statyczne i dynamiczne na jak najwcześniejszym etapie cyklu życia oprogramowania. Wczesne testowanie jest niekiedy nazywane „przesunięciem w lewo” (ang. shift left). Wykonywanie testów na wczesnym etapie cyklu życia oprogramowania pozwala ograniczyć lub wyeliminować kosztowne zmiany.

Kumulowanie się defektów

Zwykle większość defektów wykrytych podczas testowania przed przekazaniem oprogramowania do eksploatacji lub większość awarii występujących w fazie eksploatacji występuje lub ma swoje źródło w niewielkiej liczbie modułów. W rezultacie przewidywane skupiska defektów i skupiska defektów faktycznie zaobserwowane na etapie testowania lub eksploatacji są ważnym elementem analizy ryzyka, którą przeprowadza się w celu odpowiedniego ukierunkowania wysiłków związanych z testowaniem (o czym wspomniano w zasadzie nr 2.).

Paradoks pestycydów

Ciągłe powtarzanie tych samych testów prowadzi do sytuacji, w której przestają one w pewnym momencie wykrywać nowe defekty. Aby móc wykrywać nowe defekty, może być konieczne zmodyfikowanie dotychczasowych testów i danych testowych, a także napisanie nowych testów. Niezmieniane testy tracą z czasem zdolność do wykrywania defektów, podobnie jak pestycydy po pewnym czasie nie są zdolne do eliminowania szkodników. W niektórych przypadkach — takich jak automatyczne testowanie regresji — paradoks pestycydów może być korzystny, ponieważ pozwala potwierdzić, że liczba defektów związanych z regresją jest niewielka.

Testowanie zależy od kontekstu

Testowanie wykonuje się w różny sposób w różnych kontekstach. Na przykład oprogramowanie sterujące systemami przemysłowymi, które jest krytyczne ze względów bezpieczeństwa, testuje się inaczej niż aplikację mobilną sklepu internetowego. Innym przykładem może być odmienny sposób przeprowadzania testów w projektach zwinnych i w tych prowadzonych zgodnie z modelem sekwencyjnym cyklu życia.

Przekonanie o braku błędów jest błędem

Niektóre organizacje oczekują, że testerzy będą w stanie uruchomić wszystkie możliwe testy i wykryć wszystkie możliwe defekty, ale powyższe zasady (odpowiednio nr 2 i 1) pokazują, że jest to niemożliwe. Co więcej, błędnym jest przekonanie, że samo znalezienie i naprawienie dużej liczby defektów zapewni pomyślne wdrożenie systemu. Na przykład bardzo dokładne testowanie wszystkich wyspecyfikowanych wymagań i naprawienie wszystkich znalezionych defektów wciąż może nas nie uchronić od zbudowania systemu trudnego w obsłudze, który nie spełni wymagań i oczekiwań użytkowników lub będzie miał gorsze parametry od konkurencyjnych rozwiązań.

Tekst (prawie) w całości pochodzi z sylabusa ISTQB 2018. Zostały z niego usunięte nagłówki. Choć jako źródło wiedzy sylabus może być postrzegany jako zbyt "ciężki" i "toporny", w małych dawkach jest to bardzo wartościowe kompendium wiedzy.

Całość można pobrać ze strony: https://sjsi.org/ist-qb/do-pobrania/.

To powinno Cię zainteresować