#nauki-ścisłe

Testy jednostkowe metod rekurencyjnych

Artykuł przeznaczony jest dla osób związanych z testowaniem, programowaniem, jakością oraz wytwarzaniem oprogramowania, wymaga jednak znajomości podstaw programowania obiektowego.

Korzyści wynikające z zastosowania twierdzenia Banacha o punkcie stałym w procesie generowania danych testowych

Zapraszamy do lektury artykułu dot. strategii generowania danych testowych wykorzystującej twierdzenie genialnego polskiego matematyka Stefana Banacha o punkcie stałym oraz zestawienia ich z innymi technikami generowania danych testowych.

Uczenie sztucznych sieci neuronowych a testowanie

Uczenie sieci neuronowej to proces zbliżony do testowania, a testy wykonywane są dynamicznie. Oczywiście jeśli sieć neuronową potraktujemy jak oprogramowanie.