#procestestowania

Testowanie wydajności. Teoria

3374
Przedstawiamy podstawy testowania wydajnościowego z jego zasadami, typami, rodzajami i generowaniem obciążenia.

Piszę testy automatyczne, kim jestem?

2369
Praca jako tester automatyzujący to ścieżka rozwoju którą wybiera coraz więcej osób. Co robi automatyk, jakie są pułapki i korzyści z tej specjalizacji?

Czy automatyzacja to testowanie?

2431
Wynikiem procesu automatyzacji jest automat kontrolujący jakość oprogramowania. W powszechnym rozumieniu automat jest testem, a automatyzacja jest testowaniem.

Proces testowania. ISTQB 2018

9392
Nie ma jednego uniwersalnego procesu testowania oprogramowania, ale istnieją typowe czynności testowe, bez stosowania których, nie zostaną zrealizowane ustalone dla testowania cele. Czynności te składają się na proces testowy.