#procestestowania

Czy automatyzacja to testowanie?

1836
Wynikiem procesu automatyzacji jest automat kontrolujący jakość oprogramowania. W powszechnym rozumieniu automat jest testem, a automatyzacja jest testowaniem.

Proces testowania. ISTQB 2018

6862
Nie ma jednego uniwersalnego procesu testowania oprogramowania, ale istnieją typowe czynności testowe, bez stosowania których, nie zostaną zrealizowane ustalone dla testowania cele. Czynności te składają się na proces testowy.