#produkcja

TRL a testowanie

947
Technology Rediness Level (TRL), czyli poziom gotowości technologii to metoda szacowania jej dojrzałości podczas tworzenia rozwiązania. Została ona opracowana przez NASA w latach siedemdziesiątych, a dziś stosowana jest przy innowacyjnych projektach finansowanych z projektów europejskich.

Czy automatyzacja to testowanie?

1671
Wynikiem procesu automatyzacji jest automat kontrolujący jakość oprogramowania. W powszechnym rozumieniu automat jest testem, a automatyzacja jest testowaniem.

Nie śpię, bo testuję na produkcji

3129
Dniem i nocą programiści wrzucają 29-letniej pani Matyldzie na PRODa setki releasów. A wtedy serwery padają, opsi klękają, a z softu sypią się defekty.

Testowanie w utrzymaniu

6717
Jak wygląda testowanie oprogramowania po jego wdrożeniu na produkcję, co może być sygnałem do rozpoczęcia testów w tej fazie cyklu życia i czym jest analiza wpływu?