#testów

Karta testów/test charter. Przykłady

Jest to jeden z najważniejszych elementów testowania eksploracyjnego pokazujący deklarowane cele do realizacji.

Projektowanie testów. Tablice decyzyjne. Przykład

Decyzje są elementem otaczającej nas rzeczywistości. Jedne z nich podejmujemy samodzielnie, inne zdeterminowane są przez warunki napotkane podczas naszych działań.

Rozwijaj swoje kompetencje i zwiedzaj Gdańsk

Zapraszamy do słonecznego Gdańska na szkolenie ISTQB Poziom Zaawansowany Analityk Testów, które poprowadzi Radek Smilgin.