#wdrożenie

Projektowanie testów z przypadków użycia

1124
Jak zaprojektować przypadki testowe, bazujące na scenariuszach użycia oprogramowania? Ciekawe opracowanie w ramach pracy dyplomowej.

Shift-left testing, czyli wczesne testowanie

6366
Przesunięcie testowania w lewo (shift-lef) jest podejściem, w którym testowanie wykonywane jest wcześnie w cyklu życia oprogramowania. Nie jest to koncepcja nowa, ale w ostatnich latach otrzymała nową definicję.