#wdrożenie

Objawy porażki projektowej na przykładzie Systemu Fala

System FALA miał ułatwić korzystanie z komunikacji publicznej, a system miał obejmować całe województwo pomorskie. Miał, bo do dziś nie został uruchomiony i nie wiadomo kiedy ruszy.

Sztuka wdrażania nowych testerów

Wdrażanie nowych testerów to sztuka i proces, który wymaga uwagi, elastyczności i troski o potrzeby każdego nowego członka zespołu. Dlaczego? Bo wdrażanie nowych testerów prowadzi do zapewnienia skutecznych testów oprogramowania.

Projektowanie testów z przypadków użycia

Jak zaprojektować przypadki testowe, bazujące na scenariuszach użycia oprogramowania? Ciekawe opracowanie w ramach pracy dyplomowej.

Shift-left testing, czyli wczesne testowanie

Przesunięcie testowania w lewo (shift-lef) jest podejściem, w którym testowanie wykonywane jest wcześnie w cyklu życia oprogramowania. Nie jest to koncepcja nowa, ale w ostatnich latach otrzymała nową definicję.