#zarządzanie-testami

Projektowanie testów z przypadków użycia

1124
Jak zaprojektować przypadki testowe, bazujące na scenariuszach użycia oprogramowania? Ciekawe opracowanie w ramach pracy dyplomowej.

Praktyczny Test Manager ISTQB®

6456
Czy możliwe jest skonstruowanie praktycznego szkolenia w oparciu o teoretyczny materiał ISTQB®? Nie jest to niemożliwe, ale wymaga wspólnie podjętych decyzji przez trenera i grupę.