Syndrom oszusta u testera oprogramowania

Syndrom oszusta u testera oprogramowania
10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Z tej okazji chcemy zwrócić uwagę na jeden z powszechnych problemów, z jakimi zmagają się pracownicy, a o którym wciąż rzadko się mówi.

Testowanie to zajęcie wymagające precyzji, umiejętności i nieustannego doskonalenia. Jednak nawet najbardziej utalentowani i doświadczeni testerzy oprogramowania często doświadczają pewnego zjawiska, które ma potężny wpływ na ich pewność siebie i satysfakcję zawodową. To zjawisko to "syndrom oszusta", które jest powszechne w wielu dziedzinach, ale wydaje się, że w środowisku testowania oprogramowania może być szczególnie dotkliwe.

Czym jest syndrom oszusta?

Syndrom oszusta (ang. Impostor Syndrome) to stan psychiczny, w którym osoba niezależnie od swoich osiągnięć i kompetencji wciąż odczuwa wątpliwości dotyczące swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. Nawet posiadając imponujący dorobek zawodowy, osoby cierpiące na syndrom oszusta często odbierają siebie jako „oszustów”, którzy kiedyś zostaną odkryci przez innych. Takie uczucie niepewności i lęku przed ujawnieniem swojej rzekomej niekompetencji może stać się ogromnym obciążeniem psychicznym i przyczyniać się do zahamowania rozwoju zawodowego.

W kontekście testowania, gdzie precyzja i zdolność do wykrywania defektów to kluczowe umiejętności, syndrom oszusta może mieć poważne konsekwencje. Testerzy, którzy zmagają się z tym problemem, mogą przejmować się każdym wykrytym defektem jako potwierdzeniem ich własnej niekompetencji, pomimo że to nie jest prawdą.

Syndrom oszusta w pracy

Szacuje się, że z syndromem oszusta na pewnym etapie swojego życia spotkało się nawet około 70% pracowników, co oznacza, że znacząca część z nich ma wątpliwości co do swoich kompetencji i czuje się jak oszuści w swojej pracy.

Ale syndrom oszusta nie jest zarezerwowany tylko dla jednej branży. Badania wykazują jego występowanie wśród profesjonalistów z różnych dziedzin, włączając w to IT, medycynę, naukę, marketing, finanse i wiele innych. W branżach związanych z IT i oprogramowaniem, syndrom oszusta może być bardziej powszechny. Wynika to z tempa zmian i konkurencyjności tych branż.

W biznesie i technologii syndromu oszusta w większym stopniu doświadczają kobiety. Dzieje się tak ze względu na wciąż istniejące nierówności płciowe oraz dużą presję społeczną. Okazuje się też, że nawet osoby, które osiągnęły już znaczący sukces i są uważane za pewnego rodzaju ekspertów w swoich dziedzinach, często zmagają się z tym problemem. Widzimy więc, że ten syndrom nie jest preferowany w określonych zawodowych poziomach rozwoju.

Syndrom oszusta jest powszechnym, ale wciąż mało zauważalnym problemem, który może dotknąć wiele osób. Zrozumienie tego zjawiska zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników może prowadzić do podejmowania bardziej świadomych działań w celu wsparcia tych, którzy zmagają się z tym problemem.

Z czym zmagają się osoby z syndromem oszusta?

Osoby dotknięte syndromem oszusta często muszą mierzyć się ze stałym uczuciem niepokoju i lęku przed ujawnieniem swojej rzekomej niekompetencji. Ten strach prowadzi nadmiernego stresu i lęku w ich pracy, a w ostateczności także do chronicznego stresu, znacznie obniżonej samooceny, problemów zdrowotnych związanych z pracą oraz wypalenia zawodowego.

Problemem osób dotkniętych syndromem oszusta jest tendencja do przypisywania wszystkich swoich sukcesów zewnętrznym czynnikom, takim jak szczęście, zbieg okoliczności czy wsparcie innych, całkowicie zaprzeczając w ten sposób własnej kompetencji. Uważają one, że wszystkie ich osiągnięcia to jedynie efekt przypadku, a nie rzeczywiście włożonego wysiłku. Takie osoby są często nadmiernie krytyczne wobec siebie, co powoduje, że nawet drobne błędy czy niepowodzenia potęgują ich przekonanie o własnej niekompetencji. Pomimo posiadanego przez nich dorobku zawodowego, często bagatelizują swoje osiągnięcia lub uważają je za niewystarczające.

Pracownik z tym syndromem często ma trudności z przyjmowaniem pochwał od innych. Czuje się niekomfortowo, gdy inni chwalą jego osiągnięcia. Problem ten może również prowadzić do wątpliwości co do wyboru ich ścieżki zawodowej lub kariery, ponieważ takie osoby nie ufają swoim umiejętnościom. 

Syndrom oszusta a testowanie oprogramowania

Syndrom oszusta w testowaniu oprogramowania może wywołać specyficzne myśli i odczucia, które znacznie wpływają na doświadczenia i zachowanie testerów. Odczuwają oni wątpliwości co do swojej umiejętności efektywnego testowania oprogramowania i zastanawiają się, czy aby na pewno są wystarczająco kompetentni, aby wykryć wszystkie defekty i problemy w testowanych aplikacjach. Często boją się, że w trakcie przeprowadzania testów pominęli jakieś istotne problemy, co może prowadzić do nieodkrytych błędów w produkcie końcowym. 

Tester z syndromem oszusta zwykle porównuje się do innych testerów lub członków swojego zespołu, uważając ich w swojej ocenie za dużo bardziej kompetentnych. Wywołuje to w nim poczucie niższej wartości, także tej zawodowej. Osoby takie są nadmiernie samokrytyczne, przez co analizują każdy swój ruch i decyzję w poszukiwaniu błędów lub dowodów na swoją niekompetencję. Czasem dochodzi też do sytuacji, w których uważają oni, że każdy defekt lub problem istniejący w oprogramowaniu jest ich winą. 

Mimo przeprowadzenia udanych testów i wykrytych problemów, testerzy z syndromem oszusta bagatelizują swoje osiągnięcia i skupiają się jedynie na swoich niedoskonałościach. Osoby dotknięte problemem obawiają się, że inni członkowie zespołu albo przełożeni w końcu odkryją, że jako pracownicy nie są tak kompetentni, jak się to początkowo wydawało.

Problemem osób z syndromem oszusta są trudności z przyjmowaniem pochwał za ich pracę, uważają one bowiem, że nie zasługują na pozytywne opinie. To znacznie obniża ich motywację i satysfakcję zawodową, bo osoby te czują się zagubione i niepewne co do swojej kariery.

Dlaczego testerzy są bardziej podatni na syndrom oszusta?

W testowaniu oprogramowania istnieje silna kultura perfekcjonizmu, bo przecież głównym celem testowania jest wykrycie jak największej liczby błędów i problemów w oprogramowaniu. Testerzy często dążą do doskonałości w swojej pracy, co prowadzi do nadmiernego samokrytycyzmu, szczególnie wtedy, gdy nie udaje im się wykryć wszystkich problemów.

Mając stały kontakt z defektami i problemami w oprogramowaniu, testerzy muszą je wciąż analizować i raportować, co wprowadza uczucie, że są "na pierwszej linii frontu" w walce z niedoskonałościami produktu. To prowadzi do zwiększenia uczucia niekompetencji. Testerzy często ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za jakość produktu, jeśli więc defekt zostaje przez nich przeoczony, ma to negatywny wpływ na użytkowników i wizerunek firmy. 

Środowisko testowania oprogramowania bywa bardzo konkurencyjne ze względu na rygorystyczne standardy jakości i czasowe ograniczenia. Testerzy często rywalizują o czas na testy i muszą dostarczać ich wyniki w określonym terminie, co wiąże się z dużą presją. W przeciwieństwie do programowania, w którym wyznacznikiem sukcesu jest działający lub niedziałający kod, testowanie nie ma tak jednoznacznej definicji. To sprawia, że tester zaczyna mieć wątpliwości, czy wykonał swoją pracę wystarczająco dobrze.

Wpływ syndromu oszusta na testerów oprogramowania

Syndrom oszusta może znacząco wpływać na efektywność i satysfakcję zawodową testerów oprogramowania poprzez:

  1. Obniżoną efektywność - osoby zmagające się z syndromem oszusta często spędzają mnóstwo czasu na analizowaniu swojej pracy i poszukiwaniu potencjalnych błędów, co w efekcie prowadzi do nadmiernego skupiania się na ich wątpliwościach, obniżając w ten sposób efektywność w wykonywaniu zadań testowych. Tacy pracownicy są nadmiernie ostrożni i zachowują przesadną dokładność, co skutkuje opóźnieniami w projekcie.
  2. Stres i napięcie zawodowe – obawa przed popełnieniem błędu lub przed ujawnieniem swojej rzekomej niekompetencji prowadzi do długotrwałego napięcia, negatywnie wpływając na zdrowie psychiczne i w efekcie skutkując problemami zdrowotnymi związanymi z pracą, takimi jak wypalenie zawodowe, depresja czy lęk.
  3. Brak satysfakcji zawodowej / brak radości z pracy - testerzy z syndromem oszusta mają niską satysfakcję z pracy, ponieważ nie potrafią cieszyć się swoimi osiągnięciami. Czują, że nie zasługują na uznanie za dobrze wykonaną pracę, nawet jeśli w rzeczywistości powinni je otrzymać. Poza tym, testerzy, którzy doświadczają syndromu oszusta, nie odczuwają radości z wykonywanej pracy. Zamiast cieszyć się odkrywaniem błędów i poprawianiem jakości oprogramowania, skupiają się jedynie na swoich wątpliwościach.
  4. Trudności w rozwoju zawodowym - syndrom oszusta mocno utrudnia rozwój zawodowy i dążenie do nabycia nowych umiejętności oraz podejmowanie wyzwań. Takie osoby boją się nowych zadań lub stanowisk, bo wierzą, że nie są wystarczająco kompetentne.
  5. Izolację – testerzy z syndromem oszusta unikają dzielenia się swoimi obawami z innymi, obawiając się, że wpłynie to na ich negatywne postrzeganie przez współpracowników. To skutkuje izolacją i brakiem wsparcia społecznego.

Wpływ syndromu oszusta na efektywność i satysfakcję zawodową może być różny u różnych osób. Niektórzy radzą sobie z tym lepiej niż inni, ale świadomość tego zjawiska oraz dostęp do wsparcia i narzędzi do jego przezwyciężenia mogą pomóc poprawić efektywność i satysfakcję zawodową testerów.

Rozpoznanie syndromu oszusta

Rozpoznanie objawów syndromu oszusta to pierwszy krok do uporania się z tym problemem. Jednym z narzędzi, które może pomóc w zrozumieniu, czy doświadczamy tego problemu, jest tzw. Skala IP Clance, stworzona przez Pauline Clance w 1978 roku. Składa się ona z zestawu pytań, które mają pomóc w samoocenie i identyfikacji typowych objawów.

Skala IP Clance składa się z zestawu pytań, które oceniają myśli, uczucia i zachowania związane z syndromem oszusta. Osoba wypełniająca test ocenia, w jakim stopniu zgadza się lub nie zgadza się z danymi stwierdzeniami. Przykładowe stwierdzenia, które można znaleźć w Skali IP Clance, dotyczą takich kwestii jak: wątpliwości co do własnych kompetencji, obawa przed ujawnieniem rzekomej niekompetencji czy przypisywanie sukcesów czynnikom zewnętrznym. 

Warto zaznaczyć, że Skala IP Clance jest tylko jednym z narzędzi pomocnych w rozpoznawaniu tego zjawiska, a samo jej wypełnienie nie stanowi diagnozy. Dla pełniejszego zrozumienia walki z syndromem oszusta warto skonsultować się ze specjalistą. 

Przezwyciężanie syndromu oszusta

Praca nad przezwyciężeniem syndromu oszusta może być co prawda ogromnym wyzwaniem, ale nie jest to niemożliwe. Przede wszystkim, ważne jest zrozumienie, że taki problem i że wiele osób doświadcza go w różnym stopniu w trakcie swojej kariery. 

Przydatne może być rozważenie rozmowy z terapeutą lub coachem, który specjalizuje się w pracy nad samooceną i pewnością siebie. Terapia może pomóc zrozumieć korzenie syndromu oszusta i opracować strategie jego przezwyciężenia. 

Pomocne jest dzielenie się swoimi obawami i uczuciami z zaufanymi osobami wokół siebie. Rodzina, przyjaciele i współpracownicy mogą zapewnić niezbędne wsparcie emocjonalne i perspektywę z zewnątrz. Konieczne może też okazać się dokładne przemyślenie swoich mocnych i słabych stron oraz szczere zastanowienie się i uświadomienie sobie swoich umiejętności. Dzięki temu możemy uświadomić sobie, że jesteśmy godni własnych osiągnięć. Poproszenie dwóch lub trzech osób z otoczenia o ocenę naszych mocnych stron i obszarów do rozwoju może pomóc nam zrozumieć, jak inni postrzegają nasze zdolności.

Należy unikać nieustannego, szkodliwego porównywania się z innymi. Ocenianie siebie przez pryzmat współpracowników to prosta droga do zwątpienia w siebie dla osoby zmagającej się z syndromem oszusta.

Warto też popracować nad zmianą myślenia i zastępowaniem negatywnych myśli tymi pozytywnymi. Trzeba stale uczyć się dostrzegać swoje sukcesy i doceniać swoje osiągnięcia. Konieczne jest też zrozumienie, że wszyscy popełniamy błędy i doświadczamy wyzwań. Błąd nie oznacza, że jesteśmy oszustami; jest on naturalną częścią procesu uczenia się i rozwoju.

Istotne jest określanie celów zawodowych i kierunku własnego rozwoju. Konkretnie wyznaczony cel pomaga w zwiększeniu pewności siebie, podobnie jak inwestycja w swój rozwój zawodowy poprzez szkolenia, kursy i zdobywanie nowych umiejętności.

Przezwyciężenie syndromu oszusta to proces, który może wymagać czasu. Trzeba więc uzbroić się w cierpliwość i dać sobie szansę na rozwijanie pewności siebie i walkę z nim stopniowo.

Pomoc

Jeśli podejrzewasz, że zmagasz się z syndromem oszusta lub potrzebujesz pomocy związanej ze swoim zdrowiem psychicznym, zachęcamy do sprawdzenia Mapy centrów zdrowia psychicznego w Polsce.

Źródła:
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,4622,syndrom-oszusta-komentarz-ekspercki,123078.chtm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Syndrom_oszusta
https://paulineroseclance.com/impostor_phenomenon.html
https://paulineroseclance.com/pdf/IPTestandscoring.pdf
https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/kariera/syndrom-oszusta-a-kariera-zawodowa-psycholog-mowi-jak-uwierzyc-w-siebie/fs2ybjw
https://www.ministryoftesting.com/articles/7197b61c