Context Driven Testing, czyli testowanie sterowane kontekstem [aktualizacja]

Context Driven Testing, czyli testowanie sterowane kontekstem [aktualizacja]
Testowanie oparte o kontekst to koncepcja, która powstała w 2001 r. w odpowiedzi na rosnącą popularność certyfikacji i zapotrzebowanie na uzasadnione biznesowo testowanie oprogramowania.

Dwóch najważniejszych twórców szkoły analizy kontekstu to:

  • Cem Kaner, J.D., Ph.D.
  • James Bach

Siedem najważniejszych zasad Context Driven Testing

  1. Wartość dowolnej praktyki zależy od kontekstu.
  2. Istnieją dobre praktyki w danym kontekście, ale nie ma najlepszych praktyk (best practices).
  3. Ludzie pracujący wspólnie stanowią najważniejszą część każdego kontekstu projektowego.
  4. Projekty zmieniają się w czasie, ale często w nieprzewidywalny sposób.
  5. Produkt jest rozwiązaniem. Jeśli problem nie jest rozwiązany, to produkt nie działa.
  6. Dobre testowanie oprogramowania jest wyzwaniem intelektualnym.
  7. Tylko poprzez właściwy osąd i umiejętności, wykonywane wspólnie w całym projekcie, jesteśmy w stanie robić właściwe rzeczy we właściwym czasie tak, by skutecznie przetestować nasze produkty.

Definicja Context Driven Testing

Testerzy bazujący na kontekście wybierają cele testowania, techniki i dostawy (w tym dokumentację testową) poprzez analizowanie konkretnych sytuacji, włączając w to oczekiwania interesariuszy, którzy zlecili testowanie. Esencją testowania sterowanego kontekstem jest aplikacja właściwych dla danego projektu umiejętności i ocen. Szkoła testowania opartego na kontekście umiejscowiona jest na platformie społecznościowej, humanistycznej i etycznej.

Różnica między kontekstem ISTQB® a kontekstem CDT

Testerzy w ramach CDT odrzucają pojęcie "najlepszych praktyk", negując certyfikację i standaryzację.

Jeśli język angielski nie jest wam obcy polecamy wprowadzenie do tematu jednego z najbardziej znamienitych przedstawicieli szkoły CDT Jamesa Bacha.

W 52:40 Bach docenia Shmuela Gershona, który jest mówcą TestingCup 2016.

Więcej informacji na: http://context-driven-testing.com

To powinno Cię zainteresować