Modele dostarczania testowania - Outsourcing testowania

Modele dostarczania testowania - Outsourcing testowania
Outsourcing testowania jest metodą dostarczania informacji o jakości do projektów informatycznych z zewnętrznej firmy. Podstawą działania tego modelu jest założenie, że nie każda firma czy organizacja musi mieć umiejętności, wiedzę i doświadczenie w testowaniu. Może ją więc pozyskać od firm specjalizujących się w tym obszarze.

Outsourcing (skrót z ang. outside-resource-using) testowania, to przekazanie obowiązków weryfikacji jakości oprogramowania do wykonania innym podmiotom.

W Polsce jest dużo firm świadczących usługi testowania. Możemy znaleźć zarówno bardzo duże firmy, jak i pojedynczych konsultantów świadczących testowanie. W zależności od zakresu testów, jak i posiadanego budżetu, można oddelegować zadania testerskie do zewnętrznego podwykonawcy. 
 

Dwa modele w zależności od zamawiającego usługę testowania

  • Gdy usługę zamawia wytwórca oprogramowania, firmy outsourcingowe są w stanie, w szybkim czasie, dostarczyć informacje o jakości oprogramowania; nie ma więc konieczności budowania wewnętrznego działu testów.
  • Gdy usługę zleca organizacja, która kupuje oprogramowanie od zewnętrznego podmiotu może ona powierzyć weryfikację zewnętrznej firmie. Odpowiedzialność za sprawdzenie pozyskiwanego oprogramowania spoczywa na firmie outsourcingowej, nie trzeba więc rozwijać tych kompetencji u siebie.

Metody rozliczania

Istnieją dwie możliwości rozliczania prac w tym modelu:

  • Praca w zakresie budżetu przekazanego przez zamawiającego na usługę testowania (ang. fix price).
  • Wyliczenie w oparciu o przepracowane godziny testowania (ang. time & material).

Wycena kosztów testowania jest dość trudna i zależy od wielu czynników. Aby ją uprościć, czasami oszacowanie kosztu testów dla systemu wykonuje się w opraciu o "badanie próbki". Jest to próba wyliczenia kosztów przeprowadzenia testów i przygotowania wyników w oparciu o próbne testy, wykonywane przez firmę outsourcingową. 


Popularne modele w zależności od aktualnej sytuacji projektowej

 

  1. Powiększenie zespołu projektowego

Jest to bardzo dobre rozwiązanie w przypadku, gdy organizacja posiada już własny zespół i potrzebuje go elastycznie rozszerzyć. Otrzymuje ona doświadczonych, dedykowanych do projektu testerów, w perspektywie krótko bądź długoterminowej. Nie ponosi ona dodatkowych kosztów pracowniczych, gdyż tester jest nadal zatrudniony przez dostawcę usługi.
Zespół natomiast może skorzystać z wiedzy i doświadczeń, które wniesie osoba z zewnątrz.

  1. Dedykowany zespół projektowy

W przypadku, gdy organizacja nie posiada zespołu i kompetencji testerskich we własnym zakresie, a projekt ich potrzebuje, może pozyskać z zewnątrz takie umiejętności. Zleceniodawca nie musi rozwijać tych kompetencji u siebie, a także nie potrzebuje inwestować czasu w rekrutację i wdrażanie pracowników. Nie ponosi także dodatkowych kosztów, jak sprzęt czy oprogramowanie. Dedykowany zespół przeważnie oferuje niezbędne narzędzia oraz ma wypracowany wspólny system pracy, natomiast z organizacją dzieli się rezultatami i postępami w realizacji projektu.

  1. Body Leasing

Ten model sprawdza się w bardzo wielu sytuacjach, głównie ze względu na swoją elastyczność. Organizacja może dowolnie określić formę współpracy i skorzystać ze specjalisty krótko lub długoterminowo, na pełen etat bądź na wybrane godziny w tygodniu/miesiącu. Nie musi także rozwijać nowych kompetencji, jeśli ich nie potrzebuje. Nie ponosi także żadnych dodatkowych kosztów administracyjnych, a warunki zakończenia współpracy regulują ustalenia umowy.
Dodatkowo organizacja ma pełną kontrolę nad zadaniami specjalisty, które mogą dotyczyć wielu projektów.

Jakie usługi można zlecić firmie outsourcingowej?

Najczęściej poszukiwane są firmy wykonujące testy funkcjonalne, jednak szczególną popularnością cieszą się firmy, które w swojej ofercie mają również kompetencje specjalistyczne, jak testowanie bezpieczeństwa czy też wydajność.

Poznaj nasze usługi testowania oprogramowania >>

Inne modele dostarczania testowania: praca najemna, insourcing testowania

 

Powiązane usługi

To powinno Cię zainteresować