TestCompass - narzędzie projektowania testów z modelu

TestCompass - narzędzie projektowania testów z modelu
Narzędzie, które może znacznie ułatwić proces projektowania i wykonywania przypadków testowych.

TestCompass stworzony został przez testerów z wieloletnim doświadczeniem i bazuje na najlepszych praktykach testowania opartego na modelu. Jego twórcy twierdzą, że narzędzie jest wsparciem w testowaniu dzięki dostępnej funkcji tworzenia modeli testowych, które będą czytelne dla wszystkich członków zespołu. Rozwinie i znacznie ułatwi to dialog między biznesem a IT nawet na wczesnym etapie cyklu życia oprogramowania, a także przyczyni się do wspólnego zrozumienia zachowania testowanych aplikacji. 

Prawie 35% błędów w środowisku produkcyjnym może być związanych z wymaganiami. Podstawowym celem TestCompass jest wsparcie w weryfikacji wymagań. Dzięki temu, że narzędzie może być używane już od samego początku cyklu życia oprogramowania, możliwe jest bardzo wczesne zidentyfikowanie ewentualnych sprzeczności, niejasności czy błędów, które mogą pojawić się w stworzonych wymaganiach. A wszystko to dzięki modelowaniu.

Korzystanie z TestCompass

Interfejs narzędzia jest przejrzysty i przyjazny dla użytkownika, co sprawia, że jest ono łatwe w użyciu. Modele testowe tworzone są poprzez przeciąganie i upuszczanie bloczków, a także dodawanie danych i/lub warunków wstępnych. Za pomocą jednego kliknięcia system generuje logiczne przypadki testowe i pozwala wyeksportować je później do harmonogramu testów. Stworzony model testowy można aktualizować w dowolnym momencie w zależności od potrzeb, a nawet możliwe jest uruchomienie automatycznej analizy wpływu zmian na projekt. 

Pracę z narzędziem rozpoczyna się od przełożenia wymagań na model graficzny. Wykonuje się to poprzez przeciąganie i upuszczanie elementów na obszar roboczy oraz późniejsze łączenie ich. Każdy model posiada schemat blokowy, a pytania dotyczące wymagań dodawane są za pomocą specjalnego węzła. Program pozwala również na dodawanie do tworzonego modelu danych testowych i warunków wstępnych.

test-compass-screen.jpgStworzenie modelu to dopiero pierwszy krok, kolejnym jest możliwość automatycznego wygenerowania przypadków testowych. W zależności od poziomu ryzyka, jakie niesie za sobą dane wymaganie, możliwy jest też wybór pożądanego pokrycia testowego (od słabego do silnego). TestCompass pozwala też w razie potrzeb na odznaczenie określonych wygenerowanych przypadków testowych i ponowne obliczenie pokrycia testu. 

test-compass-model-testowy.jpg

 Model testowy

test-compass-szczegoly-modelu-testowego.jpg

Szczegóły modelu testowego

test-compass-wygenerowany-przypadek-testowy.jpg

Wygenerowany przypadek testowy

test-compass-wyjasnienie-pokrycia-testu.jpg

Wyjaśnienie pokrycia testu

Tak wygenerowane przypadki testowe mogą zostać następnie wyeksportowane do programu Excel. Automatycznie generuje on kompletny plan wykonania testu, zawierający w sobie cały opis testu, dane testowe, warunki wstępne dostępne w modelu i jego właściwości. Następnie przejść można do wykonywania konkretnych przypadków testowych (w zależności od ich charakterystyki można wykonywać je manualnie lub automatycznie). Jeżeli w trakcie realizacji projektu pojawią się aktualizacje dostępnych wymagań, zawsze istnieje możliwość powrotu do powiązanego modelu i jego aktualizacji, a uruchomienie analizy wpływu pozwoli zaobserwować, w jaki sposób wprowadzona aktualizacja modelu wpływa na przypadki testowe i konfigurację.

test-compass-analiza-wplywu.jpg

Analiza wpływu

test-compass-projekt-testu.jpg

Projekt testu

TestCompass to narzędzie proste, ale przydatne. Twórcy ograniczyli dostępność funkcjonalności jedynie do tych, które są naprawdę istotne dla sprawnego i efektywnego wykonania procesu wczesnego testowania opartego na modelu. 

Jeśli jesteście zainteresowani tym, jak rzeczywiście korzysta się z programu TestCompass, już dziś możecie skorzystać z 14-dniowej wersji próbnej programu dostępnej na stronie producenta.

Źródła:
https://www.compass-testservices.com
https://www.compass-testservices.com/screenshots/
https://testerzy.pl/pliki/materialy/white-paper-testcompass.pdf
https://testerzy.pl/pliki/materialy/blog-shift-left-with-early-model-based-testing-embt-1.pdf

To powinno Cię zainteresować