#przypadektestowy

Przypadek testowy. Oczekiwany rezultat, a warunek końcowy

Projektując przypadki testowe często mylimy warunek końcowy z oczekiwanym rezultatem, co z kolei prowadzi do nieefektywności i prostych błędów.

Koniec przypadków testowych

Na naszych oczach kończy się era przypadku testowego w projektach. Spotyka się go coraz rzadziej i tylko w specyficznych projektach.

Testowanie CRUD

CRUD to czarnoskrzynkowa technika projektowania testów związana z przetwarzaniem danych. Polega na tworzeniu przypadków testowych na podstawie śledzenia cyklu życia danych w systemie.

Pairwise testing: projektowanie przypadków testowych i testy konfiguracji metodą redukcji par danych wejściowych

Testowanie par to jedna z silnieszych technik projektowania przypadków testowych umożliwiająca znaczącą redukcję testów z niewielkim zwiększeniem ryzyka.