#przypadektestowy

Przypadek testowy. Oczekiwany rezultat a warunek końcowy.

1781
Projektując przypadki testowe często mylimy warunek końcowy z oczekiwanym rezultatem, co z kolei prowadzi do nieefektywności i prostych błędów.

Koniec przypadków testowych

5304
Na naszych oczach kończy się era przypadku testowego w projektach. Spotyka się go coraz rzadziej i tylko w specyficznych projektach.

Czym jest scenariusz testowy?

18544
Scenariusz testowy to jeden z ważniejszych elementów projektowania i prowadzenia testów. Czy jednak wszyscy postrzegają go w ten sam sposób?

Testowanie CRUD

8130
CRUD to czarnoskrzynkowa technika projektowania testów związana z przetwarzaniem danych. Polega na tworzeniu przypadków testowych na podstawie śledzenia cyklu życia danych w systemie.

Pairwise testing: projektowanie przypadków testowych i testy konfiguracji metodą redukcji par danych wejściowych

14168
Testowanie par to jedna z silnieszych technik projektowania przypadków testowych umożliwiająca znaczącą redukcję testów z niewielkim zwiększeniem ryzyka.