#przypadektestowy

Koniec przypadków testowych

Na naszych oczach kończy się era przypadku testowego w projektach. Spotyka się go coraz rzadziej i tylko w specyficznych projektach.

Pairwise testing: projektowanie przypadków testowych i testy konfiguracji metodą redukcji par danych wejściowych

Testowanie par to jedna z silnieszych technik projektowania przypadków testowych umożliwiająca znaczącą redukcję testów z niewielkim zwiększeniem ryzyka.