Co to jest test?

Co to jest test?
Daliśmy sobie wmówić, że test jest równoważny przypadkowi testowemu, a to nie jest prawda.

Test jest sprawdzeniem poprawności. Przy takiej definicji możemy go przełożyć na wiele dziedzin życia: 

 • test wiedzy będzie sprawdzeniem, czy mamy poprawną wiedzę na jakiś temat
 • test łosia będzie sprawdzeniem, czy samochód zachowa się poprawnie na drodze
 • test na grypę będzie sprawdzeniem, czy mamy tego właśnie wirusa
 • itd. 

Test może więc przyjmować różne formy. Może to być: 

 • dokument sprawdzający wiedzę
 • procedura kroków do wykonania, aby dany typ sprawdzenia przejść
 • może być pewne narzędzie, które weryfikuje zero – jedynkowo, czy pewne warunki zaistniały czy też nie.

Test może być też przypadkiem testowym. Ale nie musi. W testowaniu oprogramowania test może być:

 • ideą testową w ramach testowania eksploracyjnego
 • warunkiem testowym zgodnym z definicją ISTQB®
 • listą kontrolną
 • heurystyką
 • scenariuszem testowym
 • skryptem testowym 
 • i pewnie jeszcze kilkoma innymi notacjami.

W ramach testu mogą pojawić się też pewne obiektywne kryteria, które pozwalają nam zweryfikować czy test zakończył się powodzeniem, czy też nie. Kryteria te mogą zostać wyciągnięte ze specyfikacji wymagań, innej dokumentacji wiedzy użytkownika, testera, analityka itd. 

Poczytaj również nasze rozważania o teście
 

To powinno Cię zainteresować