Teoria testowania

Przygotowanie do egzaminu certyfikującego
Security Tester

3 dni (3 x 8 h)
09:00 - 17:00
angielski, polski
angielski

Cel nauczania

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat planowania, wykonywania i oceny testów bezpieczeństwa z wielu perspektyw, w tym ryzyka, wymagań, podatności i czynników ludzkich. 

Szkolenie stanowi także przygotowanie do egzaminu ISTQB® i uzyskania międzynarodowego certyfikatu ISTQB® Security Tester. 

Cele szczegółowe w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: 

Uczestnik szkolenia zna i rozumie: 

 • Pojęcia i terminologię związaną z bezpieczeństwem informacji oraz testowaniem zabezpieczeń
 • Standardy i normy dotyczące bezpieczeństwa informacji
 • Podstawowe rodzaje ataków na systemy informatyczne
 • Techniki i narzędzia stosowane do testowania zabezpieczeń
 • Procesy i cykle życia zabezpieczeń
 • Zasady zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji, w tym identyfikację, ocenę, zarządzanie i monitorowanie ryzyka.

Uczestnik szkolenia potrafi:

 • Planować i przeprowadzać testy bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę specyficzne wymagania i cele bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Tworzyć i realizować scenariusze testowe mające na celu identyfikację podatności i oceny efektywności zabezpieczeń
 • Wykorzystywać narzędzia i techniki do przeprowadzania testów penetracyjnych, skanowania podatności, testów fuzzingowych i innych metod testowania zabezpieczeń
 • Analizować wyniki testów bezpieczeństwa, identyfikując potencjalne podatności, zagrożenia i proponując odpowiednie środki zaradcze
 • Dokumentować i raportować wyniki testów, tworząc jasne i zrozumiałe raporty dla różnych interesariuszy, w tym zarządu, zespołów IT i zespołów ds. bezpieczeństwa
 • Monitorować i reagować na incydenty bezpieczeństwa, stosując odpowiednie procedury i narzędzia do szybkiej reakcji na zagrożenia.

Uczestnik szkolenia prezentuje:

 • Postawę proaktywności i skrupulatności, zdając sobie sprawę z wysokiej odpowiedzialności związanej z testowaniem zabezpieczeń i dbałością o ochronę danych i systemów
 • Otwartość na ciągłe uczenie się i rozwój, śledząc najnowsze trendy, technologie i zagrożenia w dziedzinie bezpieczeństwa informacji oraz testowania zabezpieczeń
 • Działa etycznie i odpowiedzialnie, przestrzegając zasad etyki zawodowej, regulacji prawnych i najlepszych praktyk branżowych
 • Promuje świadomość bezpieczeństwa w organizacji, edukując innych pracowników na temat znaczenia bezpieczeństwa informacji i zasad ochrony danych.

Zakres tematyczny

 • The Basis of Security Testing
 • Security Testing Purposes, Goals and Strategies
 • Security Testing Processes
 • Security Testing Throughout the Software Lifecycle
 • Testing Security Mechanisms
 • Human Factors in Security Testing
 • Security Test Evaluation and Reporting
 • Security Testing Tools
 • Standards and Industry Trends

Jak się przygotować

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla testerów mających doświadczenie w testowaniu bezpieczeństwa i chcą nadal rozwijać się w tym segmencie. 
Do podejścia do egzaminu ISTQB® wymagana jest wcześniejsza certyfikacja na poziomie podstawowym. ISTQB® rekomenduje posiadanie minimum trzech lat doświadczenia w testowaniu bezpieczeństwa lub w podobnym obszarze.

Jak się przygotować

Udział w szkoleniu nie wymaga wcześniejszego przygotowania. 
 

Metody nauczania

Szkolenie ma  w formę wykładów z teorii testowania, którą trener odnosi do praktyki uczestników szkolenia. Dzięki temu materiał jest dużo łatwiejszy w przyswojeniu. Prowadzący to  praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych. 

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia "Security Tester", otrzymasz komplet materiałów:

 • starannie opracowaną prezentację opisującą zagadnienia omawiane podczas szkolenia
 • materiały w formie elektronicznej na platformie edu.ittraining.pl

Korzyści

Dla Uczestnika

•    zdobycie umiejętności planowania, wykonywania i oceniania testów bezpieczeństwa z różnych perspektyw
•    zdobycie umiejętności oceny istniejącego zestawu testów bezpieczeństwa i w razie potrzeby implementacja nowych rozwiązań
•    pogłębienie analizy i wyboru potencjalnych narzędzi używanych do testów bezpieczeństwa, w zależności od określonych potrzeb
•    przygotowanie do egzaminu certyfikującego

Dla Organizacji

•    poprawa jakości prowadzonych testów bezpieczeństwa, przyczyniająca się do poprawy jakości oferowanego produktu
•    bardziej efektywna ocena ryzyka
•    usystematyzowanie zestawu zasad i procedur bezpieczeństwa, bardziej szczegółowe wyniki z prowadzonych testów bezpieczeństwa; zwiększenie skuteczności testów;
•    zwiększenie konkurencyjności poprzez oferowanie produktów, co do których nie ma zastrzeżeń pod kątem bezpieczeństwa.
 
 

Trenerzy

Egzamin ISTQB®

Jesteśmy Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym GASQ, dostarczającym egzaminy certyfikujące ISTQB®.

Jesteś zainteresowany/-a podejściem do akredytowanego egzaminu?
Daj nam znać w zgłoszeniu lub skorzystaj z poniższych opcji:
Zarezerwuj swój egzamin online w wybranym terminie
Sprawdź kalendarz egzaminów stacjonarnych

Kup voucher na egzamin

Dla naszych kursantów, którzy podejdą do egzaminu w ciągu 12 miesięcy od zakończenia szkolenia przygotowującego do certyfikacji, przygotowaliśmy specjalne ceny! 

Cena egzaminu certyfikującego nie jest uwzględniona w cenie szkolenia.
Aktualne ceny egzaminów znajdziesz na https://edu.ittraining.pl/egzaminy.

Szkolenia w ramach aktualnej ścieżki certyfikacji ISTQB®

schemat-istqb-2022.png