Rozważania o teście

Rozważania o teście
Test jest bardzo ważnym narzędziem w pracy testera, a formalne testowanie nie może się bez niego obejść. Test podlega kilku regułom, które postanowiliśmy zebrać w jednej publikacji.

Na potrzeby tej publikacji testem nazwiemy każdą formę notacji, która ma sprawdzić poprawność działania oprogramowania. Test może być przypadkiem testowym znanym z codziennej pracy testera, warunkiem testowym z ISTQB®, pomysłem na skrypt testowy w automatyzacji, ideą testową z testowania eksploracyjnego i każdą inną formą pisaną.

Test nie musi powstać

Pomysły na test mogą być wymyślane na bieżąco bez ich wynotowania, a raportowane są jedynie wyniki uruchomienia. 

Test jest nośnikiem wiedzy

Test pokazuje co należy przetestować. Jeśli test ma więcej szczegółów, będzie wskazywał również w jaki sposób należy testować oraz kiedy będziemy wiedzieli, że oprogramowanie zachowało się poprawnie. 

Test musi zostać uruchomiony 

Test, by sprawdzić poprawność działania oprogramowania, musi zostać uruchomiony. Czas i wysiłek poświęcony na napisanie testu, który nigdy nie został uruchomiony, jest najpewniej czasem zmarnowanym. Przykładem takiej sytuacji może być napisanie testu dla oprogramowania, które nigdy nie powstanie.

Test może powstać zanim powstanie oprogramowanie

Bazując na specyfikacji wymagań lub na każdym innym dokumencie, który poprawnie opisuje zachowanie aplikacji, można zaprojektować test. Test może powstać również bazując na wiedzy osoby, którą uznajemy jako wyrocznię w temacie działania oprogramowania. Również inne, ale podobnie działające oprogramowanie może być podstawą do projektowania testów. To znaczy, że do powstania testu nie jest potrzebne testowane oprogramowanie.

Napisany test nie może być zatwierdzony póki nie zostanie uruchomiony

Pierwszy test powinien uruchomić człowiek, aby upewnić się, że test został poprawnie napisany. Test może być nośnikiem błędnej interpretacji dokumentów opisujących system dlatego też musi zostać sprawdzony na prawdziwym systemie. Możemy to nazwać testem testu.

Test może być metryką

Liczba uruchomionych testów oraz/i czas poświęcony na uruchomienie może być metryką w testowaniu. Liczba testów zakończona wykonaniem z rezultatem "przeszedł", "nie przeszedł" lub innych może być metryką w testowaniu. 

Test uruchomiony jednorazowo się nie opłaca

Napisanie testu jest droższe od uruchomienia weryfikacji bez napisania testu. Jeśli powstaje test, który zostanie uruchomiony tylko raz, to najpewniej jest on marnotrawstwem. Test musi być użyty wielokrotnie, aby jego czas napisania się zwrócił.

Jeśli dostrzegasz jeszcze inne reguły dla testów, prosimy o podpowiedź. 

992

Powiązane szkolenia

13-17
marca
2023
Jarosław Hryszko
online
Teoria testowania
3 450PLN
ISTQB® Poziom Zaawansowany - Kierownik Testów
13
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-22
lutego
2023
Adam Roman
online
Teoria testowania
2 400PLN
ISTQB® Poziom Zaawansowany - Techniczny Analityk Testów
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
14-16
lutego
2023
Adam Roman
online
Teoria testowania
2 400PLN
ISTQB® Poziom Zaawansowany - Analityk Testów
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
06-08
marca
2023
online
Teoria testowania
2 550PLN
ISTQB® Inżynier Automatyzacji Testowania - Moduł Specjalistyczny
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-21
marca
2023
Arnika Hryszko
online
Teoria testowania
1 622PLN
ISTQB® Tester Zwinny
13
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-23
lutego
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
Warszawa
Praktyka testowania
3 200PLN
Zawód Tester
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
27
lutego
2023
-27
maja
2023
online
Praktyka testowania
1 999PLN
Praktyka testowania dla początkujących testerów
3
Wolne miejsca
Rezerwuj
03-05
kwietnia
2023
Jarosław Hryszko
online
Dobre praktyki testowania
2 200PLN
Dobry Menedżer Testów - Laboratorium
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-21
marca
2023
Jarosław Hryszko
online
Dobre praktyki testowania
1 600PLN
Dobry Tester - Laboratorium
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
18-19
maja
2023
Rafał Stańczak
online
Dobre praktyki testowania
1 600PLN
Dobry Przypadek Testowy - Laboratorium
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
05-06
czerwca
2023
Jarosław Hryszko
online
Praktyka testowania
1 750PLN
Testowanie aplikacji internetowych
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
06-07
marca
2023
Arnika Hryszko
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie użyteczności
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-21
kwietnia
2023
Rafał Stańczak
online
Dobre praktyki testowania
1 700PLN
Testowanie w metodykach Agile
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
09-10
marca
2023
Piotr Dubiela
online
Automatyzacja testowania
1 770PLN
Selenium WebDriver dla początkujących
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
23-24
marca
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie aplikacji mobilnych - Android
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
12-13
czerwca
2023
Krzysztof Skarbiński
online
Automatyzacja testowania
1 800PLN
Testowanie REST API dla początkujących w języku python
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
27-28
lutego
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Języki programowania dla testerów
1 800PLN
JavaScript dla testerów oprogramowania
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-22
lutego
2023
Kamil Marek
online
Języki programowania dla testerów
1 890PLN
C# dla testerów oprogramowania
10
Wolnych miejsc
Rezerwuj
19
kwietnia
2023
Adam Matłacz
online
Praktyka testowania
1 000PLN
Exploratory Testing Masterclass
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
11-13
kwietnia
2023
Jarosław Hryszko
online
Teoria testowania
2 600PLN
Certified Tester - AI Testing
14
Wolnych miejsc
Rezerwuj
08-10
maja
2023
Sławomir Radzymiński
online
Automatyzacja testowania
4 000PLN
Testy wydajnościowe w k6
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
10-12
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
3 000PLN
Tester gier
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
13
marca
2023
-09
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Automatyzacja testowania
5 500PLN
Praktyka automatyzacji testowania
5
Wolnych miejsc
Rezerwuj

To powinno Cię zainteresować