Rozważania o teście

Rozważania o teście
Test jest bardzo ważnym narzędziem w pracy testera, a formalne testowanie nie może się bez niego obejść. Test podlega kilku regułom, które postanowiliśmy zebrać w jednej publikacji.

Na potrzeby tej publikacji testem nazwiemy każdą formę notacji, która ma sprawdzić poprawność działania oprogramowania. Test może być przypadkiem testowym znanym z codziennej pracy testera, warunkiem testowym z ISTQB®, pomysłem na skrypt testowy w automatyzacji, ideą testową z testowania eksploracyjnego i każdą inną formą pisaną.

Test nie musi powstać

Pomysły na test mogą być wymyślane na bieżąco bez ich wynotowania, a raportowane są jedynie wyniki uruchomienia. 

Test jest nośnikiem wiedzy

Test pokazuje co należy przetestować. Jeśli test ma więcej szczegółów, będzie wskazywał również w jaki sposób należy testować oraz kiedy będziemy wiedzieli, że oprogramowanie zachowało się poprawnie. 

Test musi zostać uruchomiony 

Test, by sprawdzić poprawność działania oprogramowania, musi zostać uruchomiony. Czas i wysiłek poświęcony na napisanie testu, który nigdy nie został uruchomiony, jest najpewniej czasem zmarnowanym. Przykładem takiej sytuacji może być napisanie testu dla oprogramowania, które nigdy nie powstanie.

Test może powstać zanim powstanie oprogramowanie

Bazując na specyfikacji wymagań lub na każdym innym dokumencie, który poprawnie opisuje zachowanie aplikacji, można zaprojektować test. Test może powstać również bazując na wiedzy osoby, którą uznajemy jako wyrocznię w temacie działania oprogramowania. Również inne, ale podobnie działające oprogramowanie może być podstawą do projektowania testów. To znaczy, że do powstania testu nie jest potrzebne testowane oprogramowanie.

Napisany test nie może być zatwierdzony póki nie zostanie uruchomiony

Pierwszy test powinien uruchomić człowiek, aby upewnić się, że test został poprawnie napisany. Test może być nośnikiem błędnej interpretacji dokumentów opisujących system dlatego też musi zostać sprawdzony na prawdziwym systemie. Możemy to nazwać testem testu.

Test może być metryką

Liczba uruchomionych testów oraz/i czas poświęcony na uruchomienie może być metryką w testowaniu. Liczba testów zakończona wykonaniem z rezultatem "przeszedł", "nie przeszedł" lub innych może być metryką w testowaniu. 

Test uruchomiony jednorazowo się nie opłaca

Napisanie testu jest droższe od uruchomienia weryfikacji bez napisania testu. Jeśli powstaje test, który zostanie uruchomiony tylko raz, to najpewniej jest on marnotrawstwem. Test musi być użyty wielokrotnie, aby jego czas napisania się zwrócił.

Jeśli dostrzegasz jeszcze inne reguły dla testów, prosimy o podpowiedź. 

To powinno Cię zainteresować