#raportowanie

Mniej testowania znaczy lepsze testowanie

Niekoniecznie problemy jakości trzeba rozwiązywać przez komplikowanie procesów, a budżety wykorzystywać do ostatniej złotówki. Testowanie jest lepsze, jeśli dostarcza przemyślaną wartość, a nie komplikuje projekt i tak już poplątany niczym węzeł gordyjski – pisze Radek Smilgin.

Raportowanie czasu testowania

Czas jest metryką. To, ile poświeciliśmy go na testy, jest ważną informacją płynącą z testowania.

Raportowanie testowania bez przypadków

To, co udało się przetestować i z jakim rezultatem jest ważną informacją projektową. Trzeba ją umiejętnie przekazać.

Awarie kaskadowe, o wspólnej przyczynie, (nie)zależne i wiele innych

Czy wiesz, że awarie można również skategoryzować? Oto popularne definicje i wyjaśnienia awarii ze standardu ISO 26262.

Test jako weryfikacja specyfikacji

Młodzieżowo-korporacyjne "czelendżowanie" można odnieść również do weryfikowania specyfikacji wymagań w ich dowolnej formie, poprzez pisanie testów.

Requirements and Test Management for Jira. Recenzja

Czy dobrym rozwiązaniem jest zarządzanie wymaganiami i testami w jednej wtyczce Jira? Sprawdzamy to przy użyciu RTM.

Sugestia testerska

Oprócz błędów testerzy raportują również SUGESTIE. Czym one są i do czego służą?

Zgłaszanie i raportowanie błędów

Jest kilka elementów, na które należy zwrócić uwagę podczas zgłaszania błędów, nazywanych czasami defektami, awariami czy incydentami.

Klasyfikacja defektów

Defekty możemy podzielić na wiele kategorii, ale najważniejszą jest ich krytyczność (ang. severity). Przedstawiamy opis z przykładami czym są poszczególne kategorie defektów.

Testowanie eksploracyjne. Raport z sesji

Jak powinien wyglądać raport z testów eksploracyjnych?