Raportowanie czasu testowania

Raportowanie czasu testowania
Czas jest metryką. To, ile poświeciliśmy go na testy, jest ważną informacją płynącą z testowania.

Gdy w swoim projekcie nie masz przypadków i skryptów testowych, zawsze możesz pochwalić się ile czasu poświeciłeś na poszczególne zadania. 

W poprzednim artykule "Raportowanie testowania bez przypadków" pokazaliśmy, jak może wyglądać tabelka z wynikami wykonania testów.

FUNKCJA WYNIK
Rejestracja DZIAŁA
Mail potwierdzający DZIAŁA, pomniejsze defekty
Logowanie NIE DZIAŁA
...  

W niektórych przypadkach może być to jednak niewystarczające. Czytający raport może zastanawiać, jakie testy zostały wykonane i jakie dane testowe zostały użyte na funkcji rejestracji. Aby uzupełnić raport, możemy zawsze zaraportować również czas poświęcony na testowanie danej funkcji. 

FUNKCJA WYNIK CZAS [minuty]
Rejestracja DZIAŁA 20
Mail potwierdzający DZIAŁA, pomniejsze defekty 10
Logowanie NIE DZIAŁA 30
...    

Informacja ta kompensuje brak danych o liczbie uruchomionych testów i dla niektórych odbiorców może być czytelniejsza. Łatwo sobie wyobrazić, jakie pokrycie uzyskaliśmy, jeśli na testy danej funkcji poświęciliśmy X czasu. Przy metryce czasowej ważne jest również wyróżnienie, ile czasu poświęcono na poszczególne działania. Dzieli się ją często na trzy kategorie:

  1. Konfiguracja środowiska, w tym uruchamianie pełnego środowiska testów oraz przygotowanie pierwszych danych.
  2. Testowanie, czyli uruchamianie weryfikatorów poprawności działania.
  3. Raportowanie testów, do którego zaliczamy zarówno tworzenie raportu, jak i raportowanie defektów do narzędzia śledzenia.

 
Praktycy testowania sugerują, żeby podział zadań był zgodny z regułą 20-60-20 (20/60/20).

  1. Nie więcej niż 20% czasu poświęcone na konfigurację.
  2. Nie mniej niż 60% czasu poświęcone na testowanie.
  3. Nie więcej niż 20% czasu na raportowanie. 

 
Przy takim założeniu tabelkę można rozpisać jeszcze bardziej szczegółowo. 

FUNKCJA WYNIK CZAS konfiguracji [minuty] CZAS testowania [minuty] CZAS raportowania [minuty]
Rejestracja DZIAŁA 5 13 2
Mail potwierdzający DZIAŁA, pomniejsze defekty 2 5 3
Logowanie NIE DZIAŁA   25 5
...        

W sesji opisanej powyżej widać, że czas konfiguracji poświęcony na pierwszą funkcję był użyty również do późniejszego testowania, ponieważ testując rejestrację już przygotowaliśmy podłoże do późniejszego testowania maila i logowania. 

Z tabeli można odczytać, że choć na całość prac poświęcono 60 minut, to realne testowanie, rozumiane jako interakcja z testowanym obiektem, to 38 minut (72% czasu sesji). Raportowanie i konfigurowanie zajęło sugerowane poniżej 20% czasu.
 

To powinno Cię zainteresować