#testy

QA CRAFT – testujemy nowy plugin do Jira

3050
Większość z testerskich pluginów dostępnych w marketplace Atlassiana ma minimum jedną z dwóch wad – nie rozumieją testowania albo zabijają ceną. Czy z nową wtyczką będzie lepiej?

Techniki testowania 2.0

3957
Obecna klasyfikacja technik testowania jest tak niezrozumiała, że wymaga kompletnego przebudowania. Oto propozycja zmian.

Raport z testów. Zadbaj o jakość

2445
Jest kilka zasad, które uczynią twój raport z testów bardziej wartościowy, czytelniejszy oraz zrozumiały dla odbiorców.

Jakie metody kontroli i zapewnienia jakości stosować?

2432
Gdybyśmy chcieli znaleźć najskuteczniejsze metody testowania, ale również kontroli i zapewnienia jakości, musielibyśmy uwzględniać szeroki kontekst środowiska wytwórczego i produkcyjnego. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na to, jak złożony jest końcowy produkt oraz to, jak krytyczne konsekwencje będą miały awarie, które się w nim pojawią.

10 najlepszych narzędzi zarządzania testami

6246
Zarządzani testami może być wspierane narzędziowo na wiele sposobów. Przedstawiamy 10 najlepszych i najbardziej popularnych narzędzi 2020 roku.

Tworzenie i testowanie pochodnych numerycznych w punkcie w języku C#

2470
Zachęcamy do lektury artykułu pokazującego jak można liczyć pochodne numeryczne w punkcie w języku C#. Prezentuje on również testy jednostkowe, które są skierowane na testowanie wartości brzegowych dla funkcji.

Zagadka testerska II - etap 2

3467
W pierwszym etapie projektowaliście testy teraz czas na ocenę jaką mają one skuteczność i wartość.

Czym jest scenariusz testowy?

23899
Scenariusz testowy to jeden z ważniejszych elementów projektowania i prowadzenia testów. Czy jednak wszyscy postrzegają go w ten sam sposób?

ISTQB Inżynier automatyzacji - Wersja polska

5151
SJSI opublikowało tłumaczenia materiałów dla sylabusa poziomu zaawansowanego ISTQB Certyfikowany Tester - Poziom Zaawansowany - Inżynier automatyzacji testowania (ISTQB Certified Tester Advanced Level - Test Automation Engineer).

Wyniki sesji: "Przemyślenie roli testera w projektach Agile i projektach ustrykturyzowanych"

6959
Paul Gerrard przeprowadził sesję analizującą nową rolę testera w projektach zwinnych i ustrukturyzowanych. Wyniki nie są zaskoczeniem, ale warte są wyróżnienia.