Synergia w zarządzaniu testami na przykładzie QA Craft for Jira i BigPicture

Synergia w zarządzaniu testami na przykładzie QA Craft for Jira i BigPicture
Kierownik Projektu nie potrzebuje takich szczegółów testowania jak Kierownik Testów. Patrzą na te same dane, ale w na różnych poziomach i z różnych perspektyw. Dlatego też posługują się innymi narzędziami.

Perspektywa spojrzenia na realizację testów w projekcie przez Kierownika Projektu jest z racji roli zdecydowanie bardziej wysokopoziomowa niż Kierownika Testów.

Kierownik Projektu nie jest zainteresowany szczegółami operacyjnymi projektu i oddelegowuje to zadanie do Kierownika Testów.

qa-craft-bigpicture-screen-1.jpg

Kierownika Projektu w pierwszej kolejności interesuje zgodność postępu prac z założonym czasem i budżetem. Czyli mówiąc w skrócie, chodzi o to czy stan testów w danym momencie na osi czasu odpowiada ich założonemu i zaplanowanemu wcześniej stanowi. 
Wszelkie większe odstępstwa od planu oznaczają potrzebę jego modyfikacji i często również negocjacji dodatkowego budżetu, zasobów czy też zmian w zakresie projektu.
Pokażmy to na przykładzie narzędzi. Project Manager korzysta z BigPicture, a Test Manager z QA Craft for Jira.

qa-craft-bigpicture-screen-2.jpg

Z poziomu QA Craft for Jira możemy zaplanować strukturę i zakres testów do wykonania, która ma swoje odwzorowanie w BigPicture. Możemy ją też umieścić na umownej osi czasu poprzez podanie zakresu dat jako ram czasu realizacji. Czy też przypisać osoby z zespołu do konkretnych zadań. 
To samo możemy zrobić z perspektywy BigPicture, jednak widok np. wykresu Gantta pozwala nam na zaplanowanie testów na osi czasu w odniesieniu do pozostałych etapów projektu oraz ogólne śledzenie ich postępów w czasie - na wykresie Gantta widzimy czy zadania zaplanowane rozpoczęły się w czasie i możemy na podstawie szybkiej analizy/przeliczenia zgrubnie określić czy idą zgodnie z planem (procent wykonania vs. ilość pozostałego czasu). 

Z perspektywy QA Craft for Jira nie skupiamy się na umiejscowieniu testów w czasie, lecz na zapewnieniu jakości oprogramowania i samym procesie testowym.
Każdy z kierowników zostaje na swoim poziomie szczegółowości.

qa-craft-bigpicture-screen-3.jpg

Jeżeli dzieje się coś niedobrego i testy nie idą tak, jak je sobie zaplanowaliśmy, możemy w pierwszej chwili, bez angażowania Kierownika Testów sami pogłębić ich stan przechodząc bezpośrednio z podglądu w BigPicture do Test Planu czy też Test Suita w projekcie QA Craft for Jira, który ma opóźnienie. Tam na metrykach głównych możemy wyśledzić newralgiczny punkt (nie spełnione wymaganie, błędny kod, duża ilość błędów ogółem, zbyt duże obłożenie pracą testerów, itp.) oraz pogłębić analizę drążąc w dół poprzez coraz bardziej szczegółowe metryki i na bazie tej wiedzy zależnie od sytuacji możemy spróbować wprowadzić działania naprawcze lub minimalizujące ryzyko ponownego wystąpienia opóźnień.

Podsumowując, QA Craft for Jira i BigPicture działają w synergii, wzajemnie się uzupełniając. BigPicture pozwala na spojrzenie z góry, QA Craft for Jira na pogłębienie analizy stanu testów.

Jeśli interesują Was tego typu lub podobne tematy, testersko-projektowo-narzędziowe, to dajcie znać w komentarzach pod tekstem lub napiszcie do nas.

Źródła:
https://marketplace.atlassian.com/apps/1220051/qa-craft-test-management-for-jira?hosting=datacenter&tab=overview
https://marketplace.atlassian.com/apps/1212259/bigpicture-project-management-ppm?tab=overview&hosting=cloud

To powinno Cię zainteresować