#testy

Raport z testów. Zadbaj o jakość

3466
Jest kilka zasad, które uczynią twój raport z testów bardziej wartościowy, czytelniejszy oraz zrozumiały dla odbiorców.

Jakie metody kontroli i zapewnienia jakości stosować?

2936
Gdybyśmy chcieli znaleźć najskuteczniejsze metody testowania, ale również kontroli i zapewnienia jakości, musielibyśmy uwzględniać szeroki kontekst środowiska wytwórczego i produkcyjnego. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na to, jak złożony jest końcowy produkt oraz to, jak krytyczne konsekwencje będą miały awarie, które się w nim pojawią.

10 najlepszych narzędzi zarządzania testami

8416
Zarządzani testami może być wspierane narzędziowo na wiele sposobów. Przedstawiamy 10 najlepszych i najbardziej popularnych narzędzi 2020 roku.

Tworzenie i testowanie pochodnych numerycznych w punkcie w języku C#

2863
Zachęcamy do lektury artykułu pokazującego jak można liczyć pochodne numeryczne w punkcie w języku C#. Prezentuje on również testy jednostkowe, które są skierowane na testowanie wartości brzegowych dla funkcji.

Zagadka testerska II - etap 2

3673
W pierwszym etapie projektowaliście testy teraz czas na ocenę jaką mają one skuteczność i wartość.

Czym jest scenariusz testowy?

31733
Scenariusz testowy to jeden z ważniejszych elementów projektowania i prowadzenia testów. Czy jednak wszyscy postrzegają go w ten sam sposób?

ISTQB Inżynier automatyzacji - Wersja polska

5575
SJSI opublikowało tłumaczenia materiałów dla sylabusa poziomu zaawansowanego ISTQB Certyfikowany Tester - Poziom Zaawansowany - Inżynier automatyzacji testowania (ISTQB Certified Tester Advanced Level - Test Automation Engineer).

Modele dostarczania testowania - Insourcing testerów

10056
Testowanie oprogramowania można dostarczać do projektów na wiele sposobów. Jednym z nich jest pozyskanie ludzi o wysokich kompetencjach w testowaniu przez firmy oferujące konsultantów.

Wyniki sesji: "Przemyślenie roli testera w projektach Agile i projektach ustrykturyzowanych"

7123
Paul Gerrard przeprowadził sesję analizującą nową rolę testera w projektach zwinnych i ustrukturyzowanych. Wyniki nie są zaskoczeniem, ale warte są wyróżnienia.