#defekt

Zero defektów

380
Narzędzia zarządzania ukierunkowane są często na dostarczanie wysokiej jakości produktów, a założeniem podejścia "zero defektów" jest dodatkowo zapobieganie błędom. Celem jest budowanie u pracowników świadomej chęci wykonania swojej pracy poprawnie za pierwszym razem. Zero defektów jest formą zapewniania jakości.

Nauczka z defektu. Historia prawdziwa

621
Czasami z defektu możemy wyciągnąć wiele wniosków na przyszłość. Tak było z awarią pewnego systemu ostrzegania o trzęsieniach ziemi w Rumunii.

Błąd, defekt, awaria? A może po prostu błąd

675
Zgodnie ze słownikiem, gdy człowiek popełnia błąd, wówczas defekt pojawia się w oprogramowaniu i po jego dynamicznym uruchomieniu, wszystko może skończyć się awarią. A można prościej.

Defekt nadmiaru informacji

639
Nadmiar informacji to również jest defekt. Może on przede wszystkim dotykać kwestii użyteczności, ale również dostępności treści czy niemożności posłużenia się funkcją.

Zgłaszanie i raportowanie błędów

1793
Jest kilka elementów, na które należy zwrócić uwagę podczas zgłaszania błędów, nazywanych czasami defektami, awariami czy incydentami.

Czym jest LQA?

1930
W uproszczeniu LQA to testowanie lokalizacji, stosowane głównie w sektorze gier. "L" oznacza (z angielskiego) localization, language lub też linguistic. QA to oczywiście Quality Assurance.

Klasyfikacja defektów

2070
Defekty możemy podzielić na wiele kategorii, ale najważniejszą jest ich krytyczność (ang. severity). Przedstawiamy opis z przykładami czym są poszczególne kategorie defektów.

Sąd nad defektami

2963
Spotkanie lub proces, podczas którego pracujemy nad oceną priorytetu i krytyczności zgłoszeń nazywamy sądem nad defektami, a grupa, która się tym zajmuje to komitet zarządzania usterkami.

Karta testów/test charter. Przykłady

5567
Jest to jeden z najważniejszych elementów testowania eksploracyjnego pokazujący deklarowane cele do realizacji.

Defekt strony, który zawiesza przeglądarkę

2873
Są takie defekty aplikacji webowych, które potrafią zniszczyć wszystko wokół. Ten, który prezentujemy reprodukujecie na własną odpowiedzialność.