#metryki-jakości

Ciekawe metryki cz. 4. Durability

Trwałość testu to metryka, która pokazuje jak test odporny jest na zmiany oprogramowania. Przydaje się w testowaniu manualny, ale swoją największą wartość ma przy automatyzacji.

Jak mierzyć jakość testów? Line coverage, branch coverage i testy mutacyjne

Do mierzenia jakości kodu stosujemy różne metryki, od złożoności (cyclomatic complexity), przez ilość błędów na produkcji, po dług techniczny (technical dept). Wiele zespołów dodało do tego również miarę pokrycia kodu testami (code coverage). Z tym podejściem wiąże się jednak ryzyko, że testy będą pisane głównie po to, żeby pokrywały więcej linijek kodu, a nie żeby dobrze chroniły przed regresją. To może oznaczać to samo, ale wcale nie musi.

Testerzy odpowiadają testerom 44. Czym jest metryka testów eksploracyjnych "Procent realizacji idei"?

W przesłanym do Redakcji pytaniu pojawia się dość popularna wątpliwość odnośnie do tego, czym jest metryka znana z testowania eksploracyjnego opartego na sesjach - CHARTER VS. OPPORTUNITY, zmodyfikowana przez Radka Smilgin na "procent realizacji idei".

Rozważania o teście

Test jest bardzo ważnym narzędziem w pracy testera, a formalne testowanie nie może się bez niego obejść. Test podlega kilku regułom, które postanowiliśmy zebrać w jednej publikacji.

Testowanie ad hoc

Testy przeprowadzane są bez tworzenia formalnego planu testu czy pisania przypadków testowych. Testy typu ad hoc pomagają planować zakres i czas trwania innych rodzajów testów, pomagają także testerom nauczyć się aplikacji przed rozpoczęciem zaplanowanych, innych rodzajów testów. Jest to najmniej formalna metoda testowania.

Tester Zigi i metryki

Po udanym debiucie tester Zigi znów powraca, a wraz ze swoim powrotem serwuje nam swoje starcie z metrykami. Czas więc, żebyście rozsiedli się wygodnie w swoich fotelach, wzięli kubki w dłoń i zobaczyli, co może mieć faza księżyca do zgłaszania bugów.

Przymiotniki w testowaniu

Dlaczego tester jest jak dziennikarz i nie powinien się posługiwać przymiotnikami podczas oceny jakości oprogramowania?

Metryki jakości oprogramowania

Stosowanie metryk umożliwia testerom raportowanie wyników jakości oprogramowania. Metryk takich używa się do pokazywania statusów gotowości produktu do wypuszczenia go na rynek.

Ciekawe metryki cz. 3: Złożoność cyklomatyczna

Choć złożoność odnosi się do kodu źródłowego, to jest ważnym elementem testowania. Podkreśla to obecność tej metryki w źródłach i materiałach ISTQB®.

Ciekawe metryki cz. 2: DDP odsetek wykrytych defektów

Jedna z tych metryk, która choć jest bardzo wartościowa, to niesie ze sobą również wiele kontrowersji. Nieodpowiednio zbierana i interpretowana zamienia się w brzytwę w ręku małpy.