Eksplozja przypadków testowych

Eksplozja przypadków testowych
Pomyśl o sytuacji, w której wdrażasz narzędzie automatycznego generowania przypadków testowych dla testowanego oprogramowania. Twój algorytm jest niemal doskonały, więc generuje tyle testów ile trzeba dla pełnego pokrycia, czyli... nieskończoność.

Definicja eksplozji przypadków testowych mówi, że jest to "Nieproporcjonalny wzrost liczby przypadków testowych wraz ze wzrostem wielkości podstawy testów, przy zastosowaniu określonej techniki projektowania testów. Eksplozja przypadków testowych może również zdarzyć się przy systematycznym stosowaniu techniki projektowania testów po raz pierwszy".

Zagadnienie to jest związane z dwoma obszarami, gdzie automatyczna generacja przypadków testowych stanowi fundament weryfikacji jakości i są to model-based testing (MBT), testy białoskrzynkowe oraz automatyzacja. 

W standardzie zastosowanie MBT poprawia stosowanie metod i pokrycie testów. Jednak w przypadku czysto kombinatorycznego generowania przypadków testowych może prowadzić do eksplozji przypadków testowych. Aby do tego nie dopuścić, należy dostosować strategie i algorytmy generowania przypadków testowych oraz stosować inteligentne mechanizmy filtrowania testów.

Podobnie ma się to w automatyzacji, gdzie niektóre kryteria wyboru testów białoskrzynkowych mogą spowodować eksplozję przypadku testowego podczas generowania testów, na przykład do uzyskania pokrycia wszystkich ścieżek.

W każdym więc przypadku jedynym sensownym rozwiązaniem jest takie zaprojektowania algorytmu, aby projektował testy o najwyższym priorytecie i realnie zwiększające pokrycie.

Grafika wygenerowana w Midjourney.

Źródła:
https://istqb-main-web-prod.s3.amazonaws.com/media/documents/ISTQB-CT-MBT_Syllabus_v1.0_2015.pdf
https://glossary.istqb.org/en_US/term/test-case-explosion?second_language=pl_PL

To powinno Cię zainteresować