Ryzyko w testowaniu

13362
wyświetleń
Ryzyko w testowaniu
Ryzyko można definiować jako przypadek, niebezpieczeństwo, możliwość lub sytuację występującą w projekcie z niepożądanymi konsekwencjami - potencjalny problem. Poziom ryzyka będzie określony prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzenia i jego wypływem (możliwości uszkodzeń).

 

Ryzyko w projekcie

Ryzyko projektowe jest ryzykiem otaczającym zdolność projektu do dostarczenia określonych dla niego celów.

Wyróżniamy:

 • czynniki dostawcy (niemożność dostarczenia produktu/podzespołu przez zewnętrzną grupę; czynniki kontraktowe)
 • czynniki organizacyjne (brak umiejętności i ludzi; czynniki osobiste i treningi; czynniki polityczne takie jak problem z komunikacją, niemożność uczenia się na własnych błędach; niepoprawny odbiór lub oczekiwania względem testowania np. brak doceniania wartości błędów znalezionych podczas testowania)
 • czynniki techniczne (problem ze zdefiniowaniem właściwych wymagań; zakres wymagań, który może zostać osiągnięty dla istniejących ram; jakość projektów, kodu i testów).

 

Kiedy kierownik testów analizuje, zarządza i przeciwdziała ryzyku, wypełnia założenia zarządzania projektem? Norma IEEE 829 wymusza zawarcie w test planie informacji o potencjalnym ryzyku i jego konsekwencjach.

Ryzyko produktu

Potencjalne obszary występowania awarii (powodujące przyszłe niebezpieczeństwa) w oprogramowaniu lub systemie nazywane są ryzykiem produktu, gdyż są ryzykiem w odniesieniu do jakości produktu.

 

Wyróżniamy następujące ryzyko produktu:

 • oprogramowanie dostarczone na rynek zawierające defekty powodujące awarie
 • potencjalne zagrożenia zranienia osoby lub wprowadzenie niebezpieczeństwa uszkodzeń wewnątrz organizacji
 • słabe parametry oprogramowania (np. funkcjonalność, bezpieczeństwo, niezawodność, użyteczność i wydajność)
 • oprogramowanie, które nie zachowuje się tak jak powinno (nie spełnia swoich założeń).

 

Pojęcia ryzyka używa się dla zdecydowania gdzie zacząć testowanie i gdzie przetestować bardziej dogłębnie; testowanie jest używane do zredukowania ryzyka występowania niepożądanych efektów lub do zredukowania wpływu tych efektów.

Ryzyko produktu jest specjalnym typem ryzyka do wsparcia sukcesy projektu. Testowanie jako kontrola ryzyka dostarcza informacji zwrotnej o pozostałym ryzyku poprzez miarę efektywności usuwania krytycznych błędów i planom ich zapobiegania.

Metoda testowa oparta na ryzyku zawiera szanse (użyte od najwcześniejszych etapów projektu) przeciwdziałania błędom zanim się pojawią, a przez to zredukowania poziomu ryzyka. Zawiera ona identyfikację ryzyka produktu i zawarcie informacji o nim w planowaniu testów, specyfikacji i podczas przygotowania wykonywania testów.

Ryzyko to możemy użyć by określić:

 • używane techniki testowe
 • zakres testów
 • ważność poszczególnych testów w celu znalezieniu najbardziej krytycznych błędów we wczesnej fazie
 • czy czynności nietestowe mogące zostać zaprzęgnięte by zredukować ryzyko (np. dostarczenie treningów dla niedoświadczonych architektów).

 

Testowanie oparte na ryzyku podsumowuje zebraną wiedzą i pokazuje udziałowcom ryzyko i poziom potrzebny do jego wyeliminowania.

Dla zapewnienia, że szanse na awarie produktu są minimalne, czynności zarządzania ryzykiem dostarczają wsparcia w postaci:

 • oceny (regularnie powtarzanej) co może pójść źle (ryzyko)
 • określenia z jakim ryzykiem i o jakiej ważności będziemy mieli do czynienia
 • wprowadzenia akcji do przeciwdziałania ryzyka.

 

Dodatkowo, testowanie może wspierać identyfikację nowego ryzyka, może pomagać określić ryzyko jakie można zredukować oraz może obniżyć niepewność w występowaniu ryzyka.

 

 

13362
wyświetleń
Redakcja a

Autor

To powinno Cię zainteresować

Dołącz do dyskusji