Patriotyzm gospodarczy

Patriotyzm gospodarczy
Patriotyzm gospodarczy (inaczej etnocentryzm konsumencki), wyraża się w kupowaniu produktów rodzimej produkcji. Czy warto kupować produkty Made in Poland?

Patriotyzm gospodarczy wywodzi się z troski o własny kraj oraz z obawy o utratę kontroli nad gospodarką, co może być spowodowane importem. Po drugie, zawiera on pobudki skłaniające do zaniechania kupowania produktów pochodzenia zagranicznego. 
Poziom etnocentryzmu konsumenckiego jest sumą tendencji pojedynczych osób będących częścią danej grupy społecznej. Etnocentryzm konsumencki jest więc formą patriotyzmu gospodarczego w sferze konsumpcji i wynika z troski o własny kraj oraz obawy przed utratą kontroli nad własnym interesem ekonomicznym. Jako zjawisko społeczne jest więc wynikiem świadomych i celowych decyzji. 

Patriotyzm gospodarczy opiera się on na:

  •  poczucie przynależności do grupy etnicznej,
  •  patriotyzmie,
  •  świadomości narodowej,
  •  tradycjonalizmie kulturowym.

Skłonność do preferowania przez konsumentów produktów krajowych powoduje szereg pozytywnych skutków ekonomicznych z punktu widzenia kraju rodzimego. Przyczynia się to do rozwoju produkcji krajowej, tworzy barierę marketingową dla zagranicznych przedsiębiorstw, wpływa na zmniejszenie bezrobocia, zmusza przedsiębiorstwa zagraniczne do inwestowania w kraju. Z drugiej jednak strony może powodować też skutki negatywne do których należą: izolowanie gospodarcze kraju, spadek aktywności marketingowej podmiotów krajowych, brak obiektywizmu polegający na przekonaniu, że krajowe jest zawsze lepsze. 
Podczas dokonywania wyborów zakupowych polscy konsumenci nie kierują się patriotyzmem gospodarczym. Wg badań CBOS polski nabywca na początek kieruje się ceną i jakością, a dopiero na trzecim miejscu Polską jako krajem pochodzenia. Powyższe zagrożenia więc mogą nas nie dotyczyć. Potrafimy przeanalizować korzyści i ryzyka wyboru właśnie produktu czy usługi z Polski.
Polskie produkty potrafią być konkurencyjne cenowo i wysokiej jakości. W takim wypadku kierowanie się patriotyzmem jest nie tylko celowe, ale również wartościowe dla nabywcy. 

Warto  wziąć pod uwagę wszystkie powyższe czynniki ponieważ kupując polskie produktu:

  • tworzysz miejsca pracy w Polsce,
  • dbasz o środowisko,
  • dajesz możliwość rozwoju polskim markom,
  • przyczyniasz się do wzrostu dobrobytu i szczęścia w kraju,
  • budujesz gospodarkę.

W dniu 11.11., naszego święta narodowego zachęcamy Was do sprawdzania skąd pochodzą firmy, w których kupujecie usługi i produktu. Czasami angielskojęzyczne nazwy firm nie oznaczają obcego kapitału, tak jak polskie nazwy nie muszą oznaczać, że firma jest z Polski.  
 

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Etnocentryzm_konsumencki