Teoria testowania

Przygotowanie do egzaminu certyfikującego
ISTQB® Poziom Podstawowy 3.1

3 dni (3 x 8 h)
09:00 - 17:00
polski
polski

Cel nauczania

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu ISTQB® Certified Tester Foundation Level 3.1, stanowiącego wstępny poziom certyfikacji i uzyskania najbardziej rozpoznawalnego w międzynarodowym środowisku IT certyfikatu, potwierdzającego wiedzę teoretyczną uczestnika. 
Uczestnicy w trakcie szkolenia poznają wiodące pojęcia związane z testowaniem oprogramowania oraz zrozumieją rolę, jaką testowanie odgrywa w procesie wytwarzania oprogramowania.

Cele szczegółowe w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:

Uczestnik zna: 

 • Podstawowe pojęcia i terminy związane z testowaniem oprogramowania
 • Różne modele testowania oprogramowania
 • Techniki testowania oprogramowania
 • Narzędzia testowe
 • Procesu testowania oprogramowania
 • Standardy testowania oprogramowania

Uczestnik potrafi:

 •  Identyfikować i zgłaszać defekty oprogramowania
 •  Projektować i wykonywać przypadki testowe
 •  Korzystać z różnych technik i narzędzi testowych 
 •  Pracy w zespole testowym
 •  Komunikować się z interesariuszami projektu

Uczestnik wykazuje: 

 • Etyczne podejście do testowania oprogramowania
 • Skrupulatność i dokładność w pracy
 • Umiejętność rozwiązywania problemów 

ISTQB® Accredited Training Provider
ISTQB® Accredited Training Material

Zakres tematyczny

 • Podstawy testowania 
  • Co to jest testowanie? 
  • Dlaczego testowanie jest niezbędne? 
  • Siedem zasad testowania
  • Proces testowy 
  • Psychologia testowania
 • Testowanie w cyklu życia oprogramowania
  • Modele cyklu życia oprogramowania
  • Poziomy testów
  • Typy testów 
  • Testowanie pielęgnacyjne
 • Testowanie statyczne
  • Podstawy testowania statycznego
  • Proces przeglądu
 • Techniki testowania
  • Kategorie technik testowania 
  • Czarnoskrzynkowe techniki testowania 
  • Białoskrzynkowe techniki testowania 
  • Techniki testowania oparte na doświadczeniu
 • Zarządzanie testami
  • Organizacja testów 
  • Planowanie i szacowanie testów 
  • Monitorowanie testów i nadzór nad testami
  • Zarządzanie konfiguracją 
  • Czynniki ryzyka a testowanie 
  • Zarządzanie defektami 
 • Narzędzia wspomagające testowanie
  • Uwarunkowania związane z narzędziami testowymi
  •  Skuteczne korzystanie z narzędzi 

Jak się przygotować

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zaangażowanych w proces testowania i tworzenia oprogramowania – testerów, analityków testów, inżynierów testów, konsultantów, ale także programistów. Ponadto będzie odpowiednie także dla grup zarządzających – kierowników projektów, menedżerów, analityków biznesowych czy dyrektorów pionu IT.
Doświadczenie w testowaniu oprogramowania jest przydatne, jednak nie niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Jak się przygotować

Szkolenie nie wymaga żadnego przygotowania. ISTQB® rekomenduje minimum 3 miesiące doświadczenia w testowaniu oprogramowania.

Metody nauczania

Szkolenie ma  w formę wykładów z teorii testowania oprogramowania, którą trener odnosi do praktyki uczestników szkolenia. Dzięki temu materiał jest dużo łatwiejszy w przyswojeniu. Prowadzący to  praktycy o umiejętnościach mentorskich i coachingowych. 

 

Materiały edukacyjne

Będąc uczestnikiem szkolenia "ISTQB® Poziom Podstawowy 3.1 (Foundation Level 3.1)", otrzymasz komplet materiałów:

 

 • starannie opracowaną prezentację opisującą zagadnienia omawiane podczas szkolenia
 • materiały w formie elektronicznej na platformie edu.ittraining.pl

 

Korzyści

Dla Uczestnika

•    usystematyzowanie wiedzy teoretycznej, pozwalające na przystąpienie do certyfikacji ISTQB®  na poziomie podstawowym
•    zrozumienie procesu testowania i czynników wpływających na priorytety w testowaniu
•    tworzenie jasnych i zrozumiałych raportów z prowadzonych testów
•    rozpoznawanie zagrożeń i korzyści wynikających z automatyzacji testów
•    zrozumienie ryzyka i jego wpływu na testowanie
•    rozwinięcie umiejętności testowania, mające bezpośrednie przełożenie na rozwój kariery zawodowej
•    przygotowanie do certyfikacji

Dla Organizacji

•    wzmocnienie kompetencji członków zespołu i zwiększenie efektywności ich pracy
•    poprawa jakości oprogramowania mająca wpływ na zwiększenie satysfakcji klientów z oferowanego produktu
•    zwiększenie konkurencyjności – zaangażowanie certyfikowanych testerów do zespołu przekłada się na jakość świadczonych usług i możliwość udziału w projektach, w których niezbędnych wymogiem jest certyfikacja
•    eliminacja błędów wynikających z braku znajomości podstawowych zagadnień oraz tworzenia nieprecyzyjnych raportów prowadzonych testów.

Trenerzy

Egzamin ISTQB®

Jesteśmy Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym GASQ, dostarczającym egzaminy certyfikujące ISTQB®.

Jesteś zainteresowany/-a podejściem do akredytowanego egzaminu?
Daj nam znać w zgłoszeniu lub skorzystaj z poniższych opcji:
Zarezerwuj swój egzamin online w wybranym terminie
Sprawdź kalendarz egzaminów stacjonarnych

Kup voucher na egzamin

Dla naszych kursantów, którzy podejdą do egzaminu w ciągu 12 miesięcy od zakończenia szkolenia przygotowującego do certyfikacji, przygotowaliśmy specjalne ceny! 

Cena egzaminu certyfikującego nie jest uwzględniona w cenie szkolenia.
Aktualne ceny egzaminów znajdziesz na https://edu.ittraining.pl/egzaminy.

Szkolenia w ramach aktualnej ścieżki certyfikacji ISTQB®

schemat-istqb-2022.png