#aadays

Radosław Orszewski - "Kanban, przyjaciel testera"

Prezentacja z Agile & Automation Days 2015.

Mateusz Olejarka "Automatyzacja w testowaniu bezpieczeństwa"

Prezentacja z Agile & Automation Days 2015.

Marcin Majcherkiewicz - "Permanentna Integracja"

Prezentacja z Agile & Automation Days 2015.