#badania

Testy akceptacyjne wg ustawy

4324
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, została ponownie poprawiona w marcu 2021. Można w niej znaleźć ciekawe opisy i wyczytać z nich zrozumienie ustawodawcy dla testowania akceptacyjnego.

Czy testowanie to "badania i rozwój (B+R)"?

7635
Czy polski system prawny i podatkowy rozumie współczesne aspekty IT? Ciekawy przykład interpretacji prawa podatkowego z testowaniem w tle.