#narzędzia-automatyzacji

Testowanie manualne i automatyczne. Różnice

Dziś skupimy się na porównaniu w praktyce dwóch kluczowych form prowadzenia testów – testowania wykonywanego ręcznie oraz testów zautomatyzowanych.Przykłady stosowania mogą pokazać ich odmienność od podstaw.

Najlepsze narzędzia automatyzacji dla aplikacji mobilnych

Narzędzia automatyzacji testów dla aplikacji mobilnych zwiększają swoją popularność wraz ze wzrostem zainteresowania dostępem do treści w telefonach komórkowych. Przedstawiamy najlepsze i najpopularniejsze rozwiązania z tego do testowania natywnych aplikacji na systemach operacyjnych Android i iOS.

Cypress.io otrzymał finansowanie w wysokości 40 milinów dolarów

Otrzymane środki pozwolą na dalszy rozwój tego rozwiązania do automatyzacji testów.

TestProject.io – automatyzacja w chmurze

Otwarty projekt w chmurze do automatyzacji testów od Tricentis.

Automatyzacja testów w narzędziach open source. Stan na 2020.

Największa ankieta o stanie automatyzacji przy użyciu narzędzi o otwartym kodzie niesie ze sobą wiele interesujących informacji.