#procestestowy

Czy automatyzacja to testowanie?

Wynikiem procesu automatyzacji jest automat kontrolujący jakość oprogramowania. W powszechnym rozumieniu automat jest testem, a automatyzacja jest testowaniem.

Koniec przypadków testowych

Na naszych oczach kończy się era przypadku testowego w projektach. Spotyka się go coraz rzadziej i tylko w specyficznych projektach.

Can testing prove that the software is free from defects?

Software testing is one of the fundamental elements of software development process that can ensure increased reliability and improved quality of products.

Co to jest testowanie?

Jak testowanie definiowane jest w ISTQB Poziomu Podstawowego? Prezentujemy wybrane fragmenty z najnowszego sylabusa.