#testeroprogramowania

Tester "manualny"

W powszechnym rozumieniu "tester manualny" to osoba, która wykonuje przypadki testowe. Choć określenie to szeroko się rozpowszechniło, to jednak nie odzwierciedla roli testera.

Umiejętności kształtu I, T oraz M

Osoba o umiejętnościach w kształcie "T", nie tylko posiada zdolności ze swojej dziedziny, ale również zna inne obszary i dyscypliny. To naturalny kierunek rozwoju specjalistów IT.

Tester oprogramowania - definicja

Kim jest i jakie odpowiedzialności ma tester oprogramowania? W polskich publikacjach i w sieci znajdziemy kilka ciekawych, choć znacząco różnych, definicji. Warto się im przyjrzeć.

Modele dostarczania testowania - Praca najemna

Firmy planujące rozwijać swoje oprogramowanie i dbać o jego jakość zatrudniają testerów i tworzą działy testów. Jest to najprostszy, choć nie najbardziej efektywny kosztowo model pozyskiwania testowania.