#zarządzanie

Sąd nad defektami

Spotkanie lub proces, podczas którego pracujemy nad oceną priorytetu i krytyczności zgłoszeń nazywamy sądem nad defektami, a grupa, która się tym zajmuje to komitet zarządzania usterkami.

TMMi - Test Maturity Model integration - model ulepszania proces testowania

TMMi Test Maturity Model integration jest frameworkiem oceny dojrzałości procesu testowania. Umożliwia ocenianie własnego procesu na jednym z pięciu poziomów.

Zarządzanie testami

Zarządzanie testami to jedno z kluczowych zagadnień w procesie zapewnienia jakości oprogramowania.