Listy kontrolne w zarządzaniu testowaniem

Listy kontrolne w zarządzaniu testowaniem
  Każdy lider testów zarządzający projektem testowym może skorzystać z krótkiej listy kontrolnej.

Kolejność występowania działań może być różna w zależności od typu produktu i ram projektowych:

 • zdefiniowanie strategii testów
 • zdefiniowanie zakresu testów
 • zdefiniowanie i wdrożenie działań testowych
 • wdrożenie / określenie procesu testowego
 • identyfikacja i analiza ryzyk
 • określenie i wdrożenie metryk i pomiarów dla produktu i dla projektu
 • estymowanie testów
 • zarządzanie testowaniem i testerami
 • planowanie działań dla danej wersji oprogramowania
 • realizacja strategii testowej
 • raportowanie w odniesieniu do metryk testowych.

 

6978

To powinno Cię zainteresować