Listy kontrolne w zarządzaniu testowaniem

Listy kontrolne w zarządzaniu testowaniem
Każdy lider testów zarządzający projektem testowym może skorzystać z krótkiej listy kontrolnej pozwalającej określać kompletność i gotowość do przeprowadzenia testów.

Kolejność występowania działań liderskich może być różna w zależności od typu produktu i ram projektowych. Poniżej prezentujemy uniwersalną listę kontrolną do przygotowania się do właściwego uruchomienia testów. Są to obowiązki lidera lub kierownika testów, które zazwyczaj przyjmują formę planu testu. Nie każde działanie jest wymagane, ale jeśli z nich rezygnujemy, to pominięcie go musi być świadome. 

Lista kontrolna kierownika testów na początku testów:

  • Wdrożenie / określenie procesu testowego — proces jest zbiorem procedur i działań, jakie przeprowadzimy w projekcie. Jeśli w Twojej firmie istnieje proces, to musimy go odpowiednio wdrożyć, jeśli natomiast procesu nie ma, to musimy go określić. Może on przyjąć formę prostego mapowania czynności testowych na inne czynności projektowe i wcale nie musi podlegać formalnemu zatwierdzeniu. Możesz to potraktować jako formę umowy działu testowego z resztą projektu; będzie ona pokazywać wzajemne przenikanie się odpowiedzialności.
  • Zdefiniowanie strategii testów — strategia nie musi być tutaj oficjalnym dokumentem, a jedynie naszym założeniem do tego, jak testy powinny zostać przeprowadzone. 
  • Zdefiniowanie zakresu testów — co powinno zostać przetestowane oraz czego nie testujemy; uwzględnia zarówno funkcje, jak i cechy oprogramowania. 
  • Zdefiniowanie działań testowych — jakie aktywności testerskie doprowadzą do końcowego określenia jakości oprogramowania? LIsta tych zadań będzie bezpośrednio wynikała z procesu lub jego nieoficjalnej wersji. 
  • Identyfikacja i analiza ryzyk — choć podejście do testowania opartego na ryzykach jest stosowane głównie w projektach bardziej sformalizowanych, to również ma on swoją, znacznie odchudzoną wersję dla testów mniej formalnych. Samo ryzyko w tym przypadku pomaga nam lepiej ukierunkować wysiłek testowy.  
  • Określenie i wdrożenie metryk oraz pomiarów dla produktu i dla projektu — z jednej strony oczywiście potrzebujemy określenia kryterium akceptacji samego produktu, ale również potrzebujemy przez miary pokazać efektywność i skuteczność testowania. 
  • Estymowanie testów — określenie ile to wszystko zajmie czasu lub ile będzie kosztować, lub jedno i drugie. Estymacja jest tutaj formą odpowiedzi na pytanie, ile zespół wytwórczy będzie musiał "czekać" na wyniki testów. 
  • Zarządzanie testerami — to pojemne hasło odnosi się głównie do całego procesu pozyskania i prowadzenia zasobów testerskich w projekcie. Wszystkie wcześniej zdefiniowane zadania muszą być przez kogoś wykonane.  

Powyższe jest działaniem inicjującym testowanie w projekcie. Musimy również pamiętać, że w ramach testów musimy również przeprowadzić zarządzanie i planowanie działań dla pojedynczej wersji oprogramowania. 

To powinno Cię zainteresować