TMMi - Test Maturity Model integration - model ulepszania proces testowania

TMMi - Test Maturity Model integration - model ulepszania proces testowania
TMMi Test Maturity Model integration jest frameworkiem oceny dojrzałości procesu testowania. Umożliwia ocenianie własnego procesu na jednym z pięciu poziomów.

Aby uznać, że znajdujemy się na danym poziomie dojrzałości należy spełnić większość kryteriów (80%) danego poziomu oraz poprzednich.


Poziom 1: Initial

 • Testowanie jest chaotyczne
 • Brak zdefiniowanego procesu
 • Testowanie jest postrzegane jako debagowanie
 • Cel testowania to pokazać, że oprogramowanie nie ma poważniejszych awarii
 • Produkt wydany bez świadomości jakości i ryzyka
 • Produkt zazwyczaj nie spełnia założeń
 • Testerzy zazwyczaj nie są przygotowani do pełnienia roli i nie są doświadczeni

 

Poziom 2: Definition

 • Testowanie jest określone procesem oddzielonym od debagowania.
 • Plan testów jest zdefiniowany i zawiera strategię testów
 • Używa się formalnych technik projektowania przypadków testowych
 • Testowanie zaczyna się późno w projekcie
 • Główny cel testowania to udowodnić, że oprogramowanie spełnia wymagania


Poziom 3: Integration

 • Testowanie zintegrowane z cyklem życia oprogramowania
 • Testowanie rozróżniane zgodnie z poziomami z modelu V
 • Planowanie testów wykonuje się wcześnie w projekcie
 • Strategia opiera się o techniki zarządzania ryzykiem i wynika ze sformalizowanych wymagań
 • Istnieje organizacja testerska
 • Program szkoleń dla testerów jest zdefiniowany
 • Testowanie jest postrzegane jako profesja
 • Odbywają się nieformalne przeglądy
 • Wykonuje się dużo testów negatywnychPoziom 4: Management and Measurement

 • Testowanie jest prowadzone zgodnie z miarodajnym procesem
 • Przeglądy i inspekcje prowadzone są w całym cyklu
 • Produkty programistyczne są oceniane przy użyciu charakterystyk jakości jak niezawodność czy użyteczność
 • Przypadki testowe są zbierane, przechowywane i zarządzane w centralnej bazie danych (do ponownego użycia)
 • Miary testów dostarczają informacji o procesie i jakości produktu
 • Testowanie jest postrzegane jako ocena dowolnego produktu w cyklu wytwarzaniaPoziom 5: Optimisation

 • Testowanie jest pełnym procesem umożliwiającym kontrolę kosztów i efektywności testowania
 • Metody i techniki testowania są optymalizowane i stawia się na ciągłe usprawnianie procesu
 • Istnieje procedura doboru i wdrażania narzędzi testowych
 • Istnieją narzędzia wspierające proces testowy w każdej fazie (projektowanie, wykonanie, regresja, zarządzanie przypadkami testowymi, etc.)
 • Testowanie ma na celu zapobieganie defektom


Ocena dojrzałości jest jedynie wstępem do właściwego usprawniania procesów.

O dojrzałości w procesie testowania mówimy szerzej na szkoleniu Dobry Kierownik Testów.

To powinno Cię zainteresować