#tmmi

TMMi® w liczbach. Raport

Nowy raport od TMMi® Foundation pokazuje, jak rozwija się ten model doskonalenia procesu testowania.

TMMi® udostępniło narzędzie do oceny dojrzałości

Test Maturity Model Integration to organizacja dostarczająca model do oceny dojrzałości organizacji w obszarze testowania. Teraz organizacja stworzyła narzędzie pozwalające na samoewaluację.

Sylabus TMMI® dostępny w j. polskim

SJSI opublikowało pierwsze, całościowe polskie tłumaczenie sylabusa TMMi® w wersji 1.2., zawierające przede wszystkim opis Modelu TMMi®.

TMMi. Struktura

Struktura TMMi w dużej mierze opiera się na strukturze CMMI. W tej publikacji opisane zostały elementy i struktura TMMi. Ponadto opisano wsparcie zapewnione przez CMMI dla wdrożenia TMMi.

Czym jest SJSI?

Starsi testerzy kojarzą SJSI z ISTQB®, a młodsi często nie wiedzą czym jest i do czego zostało powołane.

Czym jest Test Maturity Model integration (TMMi)?

Prezentujemy wprowadzenie do modelu usprawniania procesów testowych TMMi. Jest to część przygotowanego tłumaczenia dokumentu TMMi Release 1.0.

TMMi - Test Maturity Model integration - model ulepszania proces testowania

TMMi Test Maturity Model integration jest frameworkiem oceny dojrzałości procesu testowania. Umożliwia ocenianie własnego procesu na jednym z pięciu poziomów.