TMMi® udostępniło narzędzie do oceny dojrzałości

TMMi® udostępniło narzędzie do oceny dojrzałości
Test Maturity Model Integration to organizacja dostarczająca model do oceny dojrzałości organizacji w obszarze testowania. Teraz organizacja stworzyła narzędzie pozwalające na samoewaluację.

Narzędzie TMMi® Lightning Scan jest plikiem XLS z makrami i w swojej wersji 1.0 pozwala ocenić się jedynie na dwóch poziomach – Level 2: Managed oraz Level 3: Defined. Przypominamy, że praktycznie każda organizacja spełnia wytyczne na Level 1: Initial. 

Narzędzie pozwala użytkownikom ocenić poszczególne elementy procesu testowego w organizacji w odniesieniu do modelu TMMi®. Ocena jest dokonywana na podstawie udzielanych odpowiedzi na serię pytań. Na poszczególne pytania można udzielić odpowiedzi: TAK, NIE lub CZĘŚCIOWO (w Excelu jest to "Yes", "No" lub "Partly"). Następnie narzędzie generuje odrębny dokument – raport zawierający podsumowanie (grafika) z listą obszarów i wskazaniem, w jakim stopniu (w ujęciu procentowym) dany obszar spełnia wymagania modelu TMMi®. Raport zawiera też szczegółowy opis silnych stron organizacji testowej (czyli tych, w których organizacja spełnia standardy TMMi®), a także zidentyfikowane są obszary, które wymagają poprawy. Na końcu raportu znajduje się lista wszystkich pytań oraz udzielonych na nie odpowiedzi.

Warto zaznaczyć, że narzędzie TMMi® Lightning Scan ma głównie na celu wspieranie zrozumienia modelu dojrzałości procesu testowego dzięki szybkiemu dostarczeniu informacji zwrotnej na temat dojrzałości tegoż procesu w danej organizacji.

Narzędzie można pobrać ze strony: https://www.tmmi.org/tmmi-documents/

Bezpośredni link.
 
Ponieważ plik zawiera blokowane makra, musicie dokonać serii akcji potwierdzających, że ufacie źródłu z jakiego pobraliście plik. Przede wszystkim po uruchomieniu musicie "Włączyć edytowanie", a po drugie może być wymagane w ustawieniach pliku odblokowanie makr.

tmmi-narzędzie-do-oceny-dojrzałości-2.jpgPrzykładowy wynik przedstawiany jest w następujący sposób.

tmmi-narzędzie-do-oceny-dojrzałości-3.jpg
 

Źródła:
https://sjsi.org/narzedzie-oceny-tmmi/

To powinno Cię zainteresować