#zarządzanie-jakością

Światowy Tydzień Jakości 2021: Zrównoważony rozwój

Hasłem tegorocznego World Quality Week będzie: "Zrównoważony rozwój: Ulepszanie naszych produktów, ludzi i planety" (ang. "Sustainability: Improving our products, people and planet"). Odbędzie się w dniach 8-12 listopada i skupi się na roli jakości dla środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG).

Zero defektów

Narzędzia zarządzania ukierunkowane są często na dostarczanie wysokiej jakości produktów, a założeniem podejścia "zero defektów" jest dodatkowo zapobieganie błędom. Celem jest budowanie u pracowników świadomej chęci wykonania swojej pracy poprawnie za pierwszym razem. Zero defektów jest formą zapewniania jakości.