Code Reviews – jak to zorganizować w praktyce

Prezentacja wideo Sławka Gintera ze Sparteza.

Z 3camp.pl