Definicja testowania oprogramowania. Cz. 2 powstającej książki "Zapewnienie jakości w procesie wytwarzania oprogramowania".

Definicja testowania oprogramowania. Cz. 2 powstającej książki "Zapewnienie jakości w procesie wytwarzania oprogramowania".
  [...] Wracając do szerokiej definicji testowania oprogramowania pokrywa się ona z tzw. trójkątem jakości lub też trójkątem projektowym. Na rogach trójkąta znajdują trzy elementy: czas (jak szybko?), pieniądze (jak tanio?) oraz jakość (jak dobrze?). Czasami element „jakość” zastępowany jest przez „zakres” lub „funkcjonalność”.

 

 

 

Poniższa publikacja jest częścią powstającej właśnie, nowej książki Radosława Smilgin o roboczej nazwie "Zapewnienie jakości w procesie wytwarzania oprogramowania. Proces testowy."

 

Czarna kropka na powyższym rysunku jest produktem. Miejsce i przemieszczanie się kropki w trójkącie traktujemy jako wytyczne na produkt i/lub na sposób prowadzenia projektu. Odległość kropki od rogów traktujemy jako wymiar (wielkość) wartości dla danego rogu.

 

- Czym bliżej rogu oznaczonego jako czas znajduje się produkt, tym szybciej jesteśmy go w stanie dostarczyć.

 

 

- czym bliżej rogu oznaczonego jako pieniądz znajduje się produkt, tym taniej jesteśmy go w stanie dostarczyć.

 

- czym bliżej rogu oznaczonego jako jakość znajduje się produkt, tym wyższej jakości (Uwaga: inaczej niż dla wcześniejszych) jesteśmy go w stanie dostarczyć.

 

Przykładowa analiza umiejscowienia kropki w trójkącie.

Czas (jak szybko?)

Pieniądze (jak tanio?)

Jakość (jak dobrze?)

Wizualizacja

Komentarz

Szybko Tanio Dobrze
Produkt znajduje się w samym środku trójkąta, próbuje więc osiągnąć równowagę między czasem, ceną i jakością. W nomenklaturze projektowej możemy to nazwać dobrze zarządzanym projektem. Zakładamy, że testowanie będzie optymalne czasowo i kosztowo.
Szybko Tanio -
Przy próbie wytworzenia czegokolwiek szybko i tanio zazwyczaj tracimy głównie na jakości. Prawdopodobnie testowanie nie będzie częścią procesu wytwarzania oprogramowania lub też będzie jedynie ad hoc-owe.
Szybko - Dobrze
Aby wytworzyć produkt szybko i dobrze, będziemy potrzebowali na to bardzo dużo środków finansowych. Duże środki finansowe przekładają się na wysoką jakość produktu.
- Tanio Dobrze
Wytworzenie produktu tanio i dobrze będzie dla nas długotrwałe. Może również dojść do sytuacji, w której obcinanie środków na projekt zakończy się redukcją wydatków na testowanie.
- - -
W przypadku, kiedy zarówno wymagania, budżet, jak i czas na wytworzenie produktu nie są nam znane, nie jesteśmy w stanie założyć co uda się osiągnąć na poziomie produktu.

 

Wielowymiarowość przekłada się na mnogość i wielość poziomów, które szczegółowo omówimy w dalszej części tej książki.

 

Definicja testowania oprogramowania część 1 >>

 

To powinno Cię zainteresować