Testowanie oprogramowania w projekcie

Testowanie oprogramowania w projekcie
Testowanie oprogramowania jest ważnym aspektem jakości, co można zwizualizować przy pomocy trójkąta jakości.

Definicja testowania oprogramowania pokrywa się z tzw. trójkątem jakości lub też trójkątem projektowym. Na rogach trójkąta znajdują trzy elementy: czas (jak szybko?), pieniądze (jak tanio?) oraz jakość (jak dobrze?). Czasami element „jakość” zastępowany jest przez „zakres” lub „funkcjonalność”.

Czarna kropka na powyższym rysunku jest produktem. Miejsce i przemieszczanie się kropki w trójkącie traktujemy jako wytyczne na produkt i/lub na sposób prowadzenia projektu. Odległość kropki od rogów traktujemy jako wymiar (wielkość) wartości dla danego rogu.

Im bliżej rogu oznaczonego jako czas znajduje się produkt, tym szybciej jesteśmy w stanie go dostarczyć.

Im bliżej rogu oznaczonego jako pieniądz znajduje się produkt, tym taniej jesteśmy w stanie go dostarczyć.

Im bliżej rogu oznaczonego jako jakość znajduje się produkt, tym wyższej jakości (uwaga: inaczej niż dla wcześniejszych) jesteśmy w stanie go dostarczyć.

Przykładowa analiza umiejscowienia kropki w trójkącie:

Czas (jak szybko?)

Pieniądze (jak tanio?)

Jakość (jak dobrze?)

Wizualizacja

Komentarz

Szybko Tanio Dobrze Produkt znajduje się w samym środku trójkąta, próbuje więc osiągnąć równowagę między czasem, ceną i jakością. W nomenklaturze projektowej możemy to nazwać dobrze zarządzanym projektem. Zakładamy, że testowanie będzie optymalne czasowo i kosztowo.
Szybko Tanio - Przy próbie wytworzenia czegokolwiek szybko i tanio zazwyczaj tracimy głównie na jakości. Prawdopodobnie testowanie nie będzie częścią procesu wytwarzania oprogramowania lub też będzie jedynie adhocowe.
Szybko - Dobrze Aby wytworzyć produkt szybko i dobrze, będziemy potrzebowali na to bardzo dużo środków finansowych. Duże środki finansowe przekładają się na wysoką jakość produktu.
- Tanio Dobrze Wytworzenie produktu tanio i dobrze będzie dla nas długotrwałe. Może również dojść do sytuacji, w której obcinanie środków na projekt zakończy się redukcją wydatków na testowanie.
- - - W przypadku, kiedy zarówno wymagania, budżet, jak i czas na wytworzenie produktu nie są nam znane, nie jesteśmy w stanie założyć co uda się osiągnąć na poziomie produktu.

 

Oryginalna publikacja pochodziła z 25/08/2011 i została zaktualizowana. 

To powinno Cię zainteresować