Prace W3C nad WebDriverem

W W3C pracują nad nową rekomendacją opisującą WebDriver (Selenium). Współautorem dokumentu jest ubiegłoroczny gość TestingCup - David Burns. 

LINK do dokumentu >>

Zgłoszenia defektów >>