Czym jest ISO/IEC/IEEE 29119 i w jakim zakresie zostało wykorzystane w egzaminie MITC

Czym jest ISO/IEC/IEEE 29119 i w jakim zakresie zostało wykorzystane w egzaminie MITC
Tworząc egzamin MITC Software Testing Level 01, uznaliśmy za kluczowe oparcie go o najważniejsze standardy w świecie testowania oprogramowania. Norma ISO/IEC/IEEE 29119, oferując kompleksowy zestaw wytycznych dotyczących procesów testowania, naturalnie stała się fundamentem praktycznego egzaminu. Dzięki temu certyfikat gwarantuje kandydatom wiedzę zgodną z aktualnymi standardami branżowymi.

Czym jest ISO/IEC/IEEE 29119 ?

Norma ISO/IEC/IEEE 29119 to zbiór standardów opracowanych w celu ujednolicenia procesów testowania oprogramowania w skali globalnej. Stanowi ona cenny punkt odniesienia dla testerów oprogramowania w każdej organizacji, niezależnie od specyfiki testowanego oprogramowania, stosowanej metodologii czy wielkości firmy.

Norma została opracowana wspólnie przez trzy organizacje normalizacyjne:

  • Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO)
  • Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC)
  • Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE)

Pierwsze prace nad dokumentem rozpoczęły się w 2007 roku, a celem było stworzenie kompleksowego standardu obejmującego wszystkie aspekty testowania oprogramowania. Pierwsze trzy podstawowe części dotyczące terminologii testów, procesu testowania i dokumentacji testowej zostały wydane w 2013 r., natomiast czwarta zasadnicza część, dotycząca technik testowania, została opublikowana w 2015 r. W kolejnych latach norma była aktualizowana i rozszerzana, aby uwzględniać nowe trendy i technologie w dziedzinie testowania oprogramowania. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2022 roku.

Cel i zakres normy

Głównym celem ISO/IEC/IEEE 29119 jest uzgodnienie międzynarodowego zestawu standardów testowania oprogramowania oraz zdefiniowanie kluczowych pojęć w tej dziedzinie. Istotą normy jest więc możliwość jej zastosowania w dowolnym kontekście i przy wykorzystaniu różnych modeli cyklu życia oprogramowania ponieważ uwzględnia ona różnorodność typów oprogramowania, organizacji programistycznych oraz metodologii rozwoju. 

Struktura normy

Seria norm ISO/IEC/IEEE 29119 składa się z pięciu części:

  • Ogólne koncepcje: Wprowadza podstawowe pojęcia związane z testowaniem oprogramowania oraz definiuje rolę testowania w zarządzaniu jakością.
  • Procesy testowania: Określa procesy testowania, które mogą być wykorzystane do zarządzania i wdrażania testów oprogramowania w dowolnej organizacji lub projekcie. Dokument zawiera ogólne opisy procesów testowania, od inicjowania po zakończenie, określając role i obowiązki testerów i innych interesariuszy.
  • Dokumentacja testowa: Opisuje dokumentację testową będącą wynikiem procesów określonych w części II oraz definiuje wymagania dotyczące dokumentowania procesów testowych.
  • Techniki testowania: Prezentuje różnorodne techniki testowania, które mogą być stosowane w procesie testowym.
  • Dodatki: Zawierają dodatkowe informacje, takie jak przykładowe charakterystyki systemów i powiązane z nimi zalecane podejścia testowe, a także opis typowych ról testowych.

Składowe ISO/IEC/IEEE 29119 w MITC

Certyfikacja MITC Software Testing Level 01 opiera się o pierwszą część ISO/IEC/IEEE 29119 w następującym zakresie:

(Legenda: na zielono – wymagane zagadnienia, na niebiesko: opcjonalne zagadnienia)

Rozdział 4.1.3. Verification and validation methods or practices

1-ISO-IEC-IEEE-29119.png

Rozdział 4.2.5 Testing in development and maintenance life cycles

 

2-ISO-IEC-IEEE-29119.png

 

3-ISO-IEC-IEEE-29119.png

 

Rozdział 4.3.1.4. Test management procesess

 

4-ISO-IEC-IEEE-29119.png

 

Rozdział 4.3.1.5. Dynamic test processes

 

5-ISO-IEC-IEEE-29119.png

 

Oparcie MITC Software Testing Level 01 o ISO/IEC/IEEE 29119 niesie za sobą wiele korzyści dla kandydatów i staje się niezwykle wartościowym certyfikatem z kilku kluczowych powodów:

ISO/IEC/IEEE 29119  to międzynarodowy standard
Oparcie na nim egzaminu gwarantuje, że zakres wiedzy i umiejętności ocenianych u kandydatów jest spójny i rzetelny w skali globalnej.

Zawiera szeroki zakres tematyczny
Norma ISO/IEC/IEEE 29119 obejmuje kompleksowy zestaw wytycznych dotyczących wszystkich aspektów testowania oprogramowania, od planowania i projektowania po zarządzanie testami i raportowanie. Uwzględnienie tych zasad w MITC zapewnia, że kandydaci posiadają szeroką i wszechstronną wiedzę na temat testowania oprogramowania. 

Praktyczne umiejętności 
Ponieważ norma kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie procesów testowania nie mogło zabraknąć jej w MITC! Dzięki temu egzamin wymaga od kandydatów nie tylko znajomości teorii, ale również wykorzystania tej wiedzy w rzeczywistych sytuacjach projektowych. 

Przygotowanie do dalszych etapów
MITC Software Testing Level 01 to solidna podstawa do dalszego rozwoju w dziedzinie testowania oprogramowania. Przygotowuje kandydatów do kolejnych etapów certyfikacji MITC (które planowane są w najbliższej przyszłości), a także do podejmowania bardziej zaawansowanych wyzwań w pracy.

Korzyści dla kariery
Certyfikat MITC jest cennym atutem dla każdego, kto chce rozwijać lub zacząć karierę jako tester oprogramowania. Jest tak głównie dlatego, że potwierdzenie praktycznych umiejętności w testowaniu pozwala wyróżnić się z tłumu, dając pracodawcy gwarancję, że potrafisz testować oprogramowanie.  

Podsumowując, uwzględnienie ISO/IEC/IEEE 29119 podnosi wiarygodność certyfikatu MITC, a kandydaci mogą być pewni, że ich wiedza i umiejętności zostały zweryfikowane zgodnie z obowiązującym standardem.  

Pierwsza część standardu dostępna jest za darmo >>tutaj.

To powinno Cię zainteresować