Fałszywe konferencje testerskie

Fałszywe konferencje testerskie
Konferencje z obszaru testowania oprogramowania, które wpadają do koszyka z określeniami takimi jak "scam", "pay-to-present" oraz "low quality", toczą się każdego dnia i wzbudzają olbrzymie kontrowersje.

Nasza redakcja wie wiele na temat konferencji testerskich toczących się na świecie. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy dowiedzieliśmy się, że istnieje duża liczba konferencji z obszaru software testing, które do tej pory nie były nam znane. Po krótkim rozpoznaniu wszystko stało się jasne. 

falszywe-konferencje-testerskie-1.jpg
 
World Academy of Science, Engineering and Technology lub WASET jest tzw. drapieżnym wydawcą (ang. predatory publisher) czasopism akademickich o otwartym dostępie. WASET został oskarżony o organizowanie drapieżnych konferencji, w celu sztucznego podniesienia akademickich ratingów prezenterów i zgłaszających referaty. I tu należy się części czytelników wyjaśnienie, że w systemie edukacyjnym istnieje konieczność zdobywania punktów za publikacje oraz wystąpienia, które konieczne są do zdobycia wyższego tytułu naukowego. Stąd też na świecie funkcjonuje wiele organizacji, które "pomagają" w zdobywaniu punktów.

Organizacja twierdzi, że organizuje kilka tysięcy konferencji naukowych rocznie, przy okazji używając nazw, które są takie same lub podobne do prawdziwych konferencji organizowanych przez uznane grupy naukowe. Legalne konferencje publicznie ostrzegają przed identycznie nazwanymi, fałszywymi konferencjami WASET. W 2015 roku Uniwersytet w Toronto wydał "scam advisory" o rzekomej konferencji na ich terenie reklamowanej przez WASET. W 2018 roku WASET reklamowało 49 844 konferencji, z których wiele ma podobne nazwy. Setki konferencji mogą być zaplanowane w tej samej lokalizacji tego samego dnia, na przykład 116 jednoczesnych spotkań naukowych zostało zaplanowanych w hotelu w Rio de Janeiro w lutym 2016 roku.

Konferencje te są niskiej jakości, opisane w jednym przypadku jako "potiomkinowska wioska", a przedstawić na nich swój referat może każdy, po prostu uiszczając opłatę rejestracyjną. Aktualnie taka opłata wynosi około 500 euro. Konferencje są planowane z wieloletnim wyprzedzeniem. Organizacja chwali się znanymi członkami rad programowych, ale nazwiska naukowców zostały umieszczone bez ich wiedzy lub zgody.

Szacowany roczny przychód WASET w samym 2017 roku wynosił ponad 4 miliony dolarów, z innymi szacunkami wahającymi się od 8,9 miliona dolarów do 11,9 miliona dolarów za lata 2014-2019 łącznie.

Źródła do WASET nie podajemy żeby ich dodatkowo nie promować. Każdy zainteresowany może sobie organizację wyszukać.

Źródła:
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Academy_of_Science,_Engineering_and_Technology

To powinno Cię zainteresować