IP Box kontra ryczałt w IT

IP Box kontra ryczałt w IT
Nowy rok i Nowy Ład wprowadzają szereg zmian dla polskich przedsiębiorców. Jak powinni rozliczyć się pracujący w branży IT, by zyskać jak najwięcej lub stracić jak najmniej?

Podsumowując najważniejsze zmiany, które czekają nas od 1 stycznia 2022, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Główną zmianą, która dotknie wszystkich podatników, jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Osoby rozliczające się podatkiem liniowym lub progresywnym zapłacą więc składkę zdrowotną proporcjonalną do dochodu, a ci, którzy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - składkę uzależnioną od wielkości uzyskiwanych przychodów. Poza składką zdrowotną, na liście zmian znajdują się jeszcze dwie istotne kwestie.

Zmiana stawki ryczałtu dla programistów

Zmiana ta dotyczy obniżenia stawki z obecnych 15% na 12%. Są jednak pewne ograniczenia, przez które podatnik nie będzie mógł skorzystać z tej formy opodatkowania z chwilą wejścia w życie nowych przepisów; zgodnie z nimi, przejście na ryczałt nie będzie możliwe, jeżeli w bieżącym lub poprzedzającym roku podatkowym programista uzyskał przychód ze sprzedaży towarów i świadczenia usług w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. 

IP Box

IP Box to ulga dochodowa, która pozwala na zastosowanie obniżonej do 5% stawki podatku dochodowego od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorca musi prowadzić działalność badawczo-rozwojową, efektem której będą wytworzone, ulepszone lub rozwinięte kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

Ulga IP Box będzie mogła być stosowana równolegle z ulgą B+R, wówczas wiązać się to będzie z jeszcze większymi oszczędnościami. B+R skierowane jest do przedsiębiorców, którzy ponoszą wydatki na działalność badawczo-rozwojową. Pozwala ona rozliczyć 100% wydatków na innowacje od kosztów uzyskania przychodów i podstawy opodatkowania. Korzystając z B+R, przedsiębiorca będzie mógł podwójnie odliczyć wydatki poniesione w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej (uwzględnia je wtedy jako koszty uzyskania przychodu, a następnie odlicza od podstawy opodatkowania). 

Co wybrać?

Pojawiają się dyskusje dotyczące tego, jaki sposób rozliczania najlepiej wybrać w nadchodzącym roku. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się za pomocą podatku liniowego, będą mogli skorzystać z ulgi IP Box, obniżając dzięki niej wartość podatku do 5% stawki podatku dochodowego od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych prac własności intelektualnej. W takim wypadku składka zdrowotna naliczana będzie proporcjonalnie do dochodu, a jej wysokość wyniesie 4,9%. Warto przypomnieć, że do tej pory wysokość składki zdrowotnej wynosiła około 380 zł, natomiast od nowego roku dla przykładowego dochodu na poziomie 10 000 zł, wyniesie ona około 490 zł. 

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na ryczałt, zapłacą składkę w wysokości uzależnionej od wielkości uzyskiwanych przychodów, a jej wysokość będzie uzależniona od poziomu minimalnego wynagrodzenia i rocznych przychodów. Z tego też względu:

 • przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł, składka wynosić będzie 318,60 zł (9% x 60% x 5900 = 318,60 zł).
 • przy rocznych przychodach w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł będzie to 531,00 zł (9% x 100% x 5900 = 531 zł).
 • przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł można spodziewać się składki na poziomie 955,80 zł (9% x 180% x 5900 = 955,80 zł).

Więcej o ryczałcie pisaliśmy już wcześniej.

Pozostaje jeszcze kwestia możliwości skorzystania z ulgi IP Box, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku i skierowana jest do osób prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Pamiętać trzeba, że wybór ryczałtu zamyka nam drogę na IP Box. Z tej ulgi będą mogły skorzystać osoby:

 • które prowadzą działalność gospodarczą jako przedsiębiorca lub wspólnik w spółce,
 • które rozliczają się podatkiem dochodowym - liniowym lub progresywnym, 
 • których praca doprowadzi do wytworzenia, ulepszenia lub rozwinięcia kwalifikowanego IP. 

Będą to więc na przykład:

 • programista pracujący za pośrednictwem konraktorni dla klienta końcowego,
 • programista pracujący w software house,
 • programista zatrudniony w startupie,
 • programista tworzący kod dla zagranicznego klienta,
 • twórca własnego SaaS albo innego programu, który sprzedaje sam.

Dodatkowo, w umowie powinien znaleźć się zapis, że prawa autorskie do wytworzonego oprogramowania za określonym wynagrodzeniem przechodzą na kontrahenta. Z ulgi faktycznie korzysta się dopiero po zakończeniu roku podatkowego; w ciągu roku odprowadzane są standardowe zaliczki na podatek dochodowy, a dopiero przy rozliczeniu rocznym należy rozdzielić dochody na IP i pozostałe. Można wówczas wnioskować o zwrot nadpłaconego podatku.

Porównanie

Rzućmy okiem na proste porównanie:

 • Dla przychodu/dochodu 10 tys. zł/m-c, podatek i składka zdrowotna:
  • przy ryczałcie wyniosą 1721 zł,
  • przy podatku liniowym i IP Box wyniosą 990 zł;
 • Dla przychodu/dochodu 30 tys. zł/m-c, podatek i składka zdrowotna: 
  • przy ryczałcie wyniosą 4528 zł,
  • przy podatku liniowym i IP Box wyniosą 2480 zł;

*wyliczenia wykonane przez poradnikprzedsiebiorcy.pl

Biorąc pod uwagę powyższe, można wysnuć jasny wniosek: stosowanie podatku liniowego pozwoli przedsiębiorcy na osiągnięcie większych rocznych zysków. Ponadto:

 • podczas stosowania ulgi IP Box przedsiębiorca musi wykazać poniesiony koszt, jednak może kształtować się on na najniższym poziomie,
 • wybierając ryczałt, przedsiębiorca nie ma możliwości rozliczenia kosztów poniesionych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą,
 • przy ryczałcie niezbędne jest posiadanie ewidencji przychodów i środków trwałych, co zwiększa ryzyko kontroli,
 • ryczałt wyklucza możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem czy korzystania z ulgi prorodzinnej.
Źródła:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/ip-box
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ulga-IP-Box-kto-i-kiedy-moze-z-niej-korzystac-8202641.html
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-nowy-lad-ulga-ip-box-czy-ryczalt

To powinno Cię zainteresować