Standardy testowania ISO. Te mniej znane

Standardy testowania ISO. Te mniej znane
Choć większość osób pracujących w testowaniu kojarzy 5 pierwszych części ISO 29119 ze względu na referencje do niego z ISTQB®, to mało kto wie, że istnieją jeszcze 3 dodatkowe części.

Znane części ISO 29119:

 • ISO/IEC/IEEE 29119-1: Concepts & Definitions 
 • ISO/IEC/IEEE 29119-2: Test Processes 
 • ISO/IEC/IEEE 29119-3: Test Documentation 
 • ISO/IEC/IEEE 29119-4: Test Techniques 
 • ISO/IEC/IEEE 29119-5: Keyword-Driven Testing 

Istnieją jeszcze inne normy, z których jednak część jest w przygotowaniu, a pozostałe zostały już opublikowane.

 1. ISO/IEC 29119-6: Guidelines for the use of ISO/IEC/IEEE 29119 (all parts) in agile projects:

  Zawiera ona wskazówki dotyczące zastosowania normy ISO/IEC/IEEE 29119 (wszystkich części) w zwinnych cyklach rozwoju oprogramowania. Dokument ten jest przeznaczony dla (i nie tylko) testerów, kierowników testów, analityków biznesowych, właścicieli produktów, Scrum Masterów i programistów zaangażowanych w projekty zwinne. Zaprojektowany jest tak, aby przyniósł korzyści każdemu zespołowi lub organizacji, która odchodzi od tradycyjnego / wodospadowego cyklu życia i przechodzi na zwinny, jak również nowym organizacjom, które rozpoczynają od Agile jako wybranym cyklu życia. 

  Dostępne fragmenty: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:tr:29119:-6:ed-1:v1:en:sec:B
 2. ISO/IEC 29119-8: Model-based testing – który ciągle jest w przygotowaniu;
 3. ISO/IEC 29119-11: Testing of AI systems:

  Dokument opisuje techniki testowania (w tym opisane w ISO/IEC/IEEE 29119-4) mające zastosowanie do systemów sztucznej inteligencji w kontekście etapów modelu cyklu życia systemu AI określonych w ISO/IEC 22989. Określa, jak metryki oceny AI i ML mogą być stosowane w kontekście tych technik testowania. Odwzorowuje również procesy testowania, w tym opisane w ISO/IEC/IEEE 29119-2, na etapy weryfikacji i walidacji w cyklu życia systemu AI.

  Dostępne fragmenty: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:tr:29119:-11:ed-1:v1:en:sec:A
 4. ISO/IEC TR 29119-13: Using the ISO/IEC/IEEE 29119 series in the testing of biometric systems

  Co w nim znajdziemy: 

  - informacje dla testerów oprogramowania dotyczące systematycznego, opartego na ryzyku testowania systemów biometrycznych oraz multisystemów, które zawierają podsystemy biometryczne,

  - pokazuje znaczenie zarówno standardów biometrycznych, jak i standardów testowania oprogramowania oraz przedstawia przegląd obu dziedzin i ich standaryzację,

  - najważniejsze normy biometryczne dla testerów oprogramowania systemów biometrycznych,

  - informacje dla testerów oprogramowania, którzy chcą być zgodni zarówno z odpowiednimi normami biometrycznymi, jak i serią norm ISO/IEC/IEEE 29119 dotyczących testowania oprogramowania, poprzez dostarczenie mapowania pomiędzy tymi dwoma zbiorami norm,

  - pełen zakres odpowiednich cech jakościowych, takich jak niezawodność, dostępność, łatwość utrzymania, bezpieczeństwo, zgodność, użyteczność, czynniki ludzkie i zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności

  - informacje na temat zastosowania podejścia do testowania opartego na ryzyku do testowania systemów biometrycznych, które obejmuje pełny zakres ryzyka związanego z produktem i projektem,

  - przykładowy zestaw ryzyk produktowych i projektowych związanych z systemami biometrycznymi wraz z sugestiami, jak te ryzyka mogą być traktowane w ramach podejścia do testowania opartego na ryzyku,

  - odwzorowania pomiędzy wymaganiami dotyczącymi dokumentacji zawartymi w normach ISO/IEC 19795-1, ISO/IEC 19795-2 i ISO/IEC 19795-6 a dokumentacją testową oprogramowania określoną w normie ISO/IEC/IEEE 29119-3

  Dostępne fragmenty: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:tr:29119:-13:ed-1:v1:en
Źródła:
https://www.iso.org/standard/81293.html
https://www.iso.org/standard/83760.html
https://www.iso.org/standard/84220.html
https://www.iso.org/standard/84127.html

To powinno Cię zainteresować