Nota wydania - Release Notes

Nota wydania - Release Notes
Oprogramowaniu przekazanemu do testowania (i nie tylko) powinna towarzyszyć nota wydania (ang. Release Notes). Jest to całościowy opis zawartości dostarczanej paczki, który znacząco ułatwia pracę przy definiowaniu zakresu testów. Tym, którzy nie mieli okazji jej nigdy zobaczyć przybliżamy najważniejsze elementy noty.

Pomijając kwestie organizacyjne noty, takie jak tytuł, twórca, data powstania, w nocie powinniśmy znaleźć poniższe elementy.

  1. Opis funkcji zaimplementowanych w danej wersji oprogramowania wraz ze źródłem opisującym te funkcje (zazwyczaj odwołanie do specyfikacji wymagań). Informacja ta pomaga określić zakres nowych testów do uruchomienia.
  2. Funkcje modyfikowane w danej wersji. Część modyfikacji może wynikać z poprawy defektów, część może być wynikiem optymalizacji kodu. Dzięki temu wiemy, jakie obszary należy pokryć testami regresji.
  3. Defekty poprawione w obecnej wersji, zazwyczaj wraz z referencją do bazy danych defektów. Stanowi to podstawę do definiowania retestów.
  4. Defekty znane programistom i niepoprawione w danej wersji. Element ten może zostać pominięty jeśli został dobrze opisany w narzędziu do raportowania defektów. Uzyskanie takiej informacji może pomóc w określeniu, jakich obszarów aplikacji nie warto "dotykać".

Ciekawostka: w ISTQB nota wydania oprogramowania nazywa się po angielsku Test Item Transmittal Report, co tłumaczone jest jako opis do wydania lub uwaga do wydania: http://www.testerzy.pl/slownik/uwaga-do-wydania