O testowaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym - prezentacja

O testowaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym - prezentacja
Slajdy z prezentacji na  Uniwersytecie Ekonomicznym z podstaw testowania oprogramowania dostępne już na SlideShare.

Testowanie. Wprowadzenie do testowania oprogramowania.Od Radoslaw Smilgin


W agendzie:
- co uczelnie wiedzą i mówią o testowaniu?
- inna definicja testowania oprogramowania
- zagadki testowania
- bughunting
- co znaczy praca testera
- 7 cech efektywnego testera.

4709

To powinno Cię zainteresować