Profil operacyjny w testowaniu oprogramowania. Część 3. Przepływy.

Profil operacyjny w testowaniu oprogramowania. Część 3. Przepływy.
Profil operacyjny to zbieranie danych o użytkownikach i w oparciu o nie definiowanie i modelowanie testów. Jest to kluczowe w definiowaniu użycia aplikacji i przepływów użytkowników.

Testowanie profilu operacyjnego (zgodnie ze słownikiem testerskim), to testowanie statystyczne używające modelu działania systemu, tzn. zadań o krótkich czasach wykonania i prawdopodobieństwie użycia tych zadań.

Przepływy pokazują nam jakich funkcji użytkownicy używają najczęściej i jak przemieszczają się po funkcjach w testowanym systemie.
Poniżej przepływ użytkowników w ramach strony testerzy.pl

alt

Widać, że użytkownicy z Polski najczęściej zaczynają przeglądanie od strony głównej, a po niej przechodzą do wydarzeń. Jest to więc pewien przepływ, którego poprawność powinniśmy sprawdzić jako pierwszy test po poprawce (w ramach regresji).

Oprócz tego możemy wyróżnić najczęściej odwiedzane strony (używane funkcje). W kolejności częstotliwości uruchomienia najpopularniejsze strony to:
- strona główna
- /artykuły
- /wydarzenia
- itd.

Analizę można przeprowadzić na wiele sposobów. Jednym z nich jest śledzenie kliknięć bezpośrednio na stronie (clicktracking). Dzięki temu (jednowymiarowo) widzimy jakie elementy są wywoływane na poszczególnych stronach.

alt

Bazując na danych płynących z profilu operacyjnego każdy tester może definiować priorytety w testowaniu poszczególnych funkcji (stron).

 

To powinno Cię zainteresować